Stilstaan bij wat je doet en je gezonde verstand gebruiken. Dat is de kern van doelmatige zorg. In deze Toolbox vind je tools, voorbeeldprojecten en inspiratie voor in jouw opleiding.

Quickscan

Onderzoek toont aan dat artsen onnodige kosten van zorg kunnen laten afnemen als ze dat al in de opleiding tot specialist leren. Het Bewustzijnsproject verzamelt projecten, tools en trainigen waarmee aios leren doelmatig te denken en werken. Maar hoe ziet ‘aandacht voor doelmatig denken en werken’ er eigenlijk uit? Hoe ver is uw opleiding en wat is nog nodig?

Trainingen

Meer leren over doelmatigheid van zorg? Volg een van de online courses of organiseer zelf een workshop over doelmatigheid met behulp van de formats die je hier vindt.

Stars NL

STARS NL is een groep aios en geneeskundestudenten die als ambassadeurs aan de slag gaan met doelmatigheid van zorg in de opleiding. Met ondersteuning van het Bewustzijnsproject, werken zij aan het vergroten van het alert zijn op doelmatig denken en werken van studenten, aios en medisch specialisten.