Projecten

Het zelf uitvoeren van projecten tijdens de opleiding is een krachtige manier om te leren bewust doelmatige zorg te leveren. Efficiënt omgaan met beschikbare middelen en de beste zorg bieden is een belangrijk onderwerp in de zorg, politiek en maatschappij. Efficient en goed lijkt niet altijd hand in hand te gaan, maar wanneer de verwondering van aios kan worden omgezet in concrete verbetering, geeft het een heel ander beeld. In het hele land zijn veel projecten en initiatieven op het gebied van (kosten)bewustzijn, zowel binnen als buiten de opleiding. Geef de frisse blik van aios ruim baan en bekijk de projecten om inspiratie op te doen.

Wat is voor jou relevant? Bekijk de piramide ‘opleiden in doelmatigheid’

Binnen het Bewustzijnsproject (BWP) is een groot aantal doelmatigheidsinitiatieven opgezet en uitgevoerd door artsen in opleiding. Het Athena Instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft veel van deze doelmatigheidsinitiatieven onderzocht en daarmee het Bewustzijnsproject geëvalueerd. Met deze opgedane kennis heeft het Athena Instituut vier doelmatigheidspijlers opgesteld die een bijdrage leveren aan het structureel inbedden van doelmatigheid op de leer-en werkvloer binnen de Nederlandse zorg. Deze vier pijlers zijn opgebouwd uit verschillende bouwstenen die concrete handvatten bieden aan aios, opleiders, supervisors en andere betrokkenen die willen werken aan het ontwikkelen en implementeren van doelmatigheid. Zo hopen we bij te dragen aan een duurzaam zorgsysteem waarin we ook in de toekomst van kwalitatief hoogwaardige zorg kunnen genieten.

Benieuwd naar de pijlers? Bekijk ze hier.