Op de juiste momenten de juiste mensen in beeld hebben zorgt voor efficiëntere zorg en erkenning voor patiënten

Moniek van der Zanden, aios gynaecologie

Endometriose komt vaak voor en brengt hoge kosten met zich mee, zowel voor de zorg als de maatschappij. Gemiddeld genomen duurt het ruim zeven jaar vanaf eerste klachten tot de diagnose. Waarom zo lang? Vanuit die vraag trok Moniek van der Zanden, aios gynaecologie, in 2014 met een gynaecoloog op om de kennis over endometriose bij huisartsen te peilen. Sindsdien laat het haar niet meer los en blijft ze zich inzetten om het diagnostisch delay bij endometriose terug te dringen.

Bekendheid vergroten

Moniek: “Het begint met een eerste vraag: hoe komt het dat het delay zo groot is? Trekt de vrouw te laat aan de bel en waarom? Blijft het te lang bij de huisarts liggen? Daar zijn we mee begonnen. Uit gesprekken, brainstorms en onderzoek bleek dat huisartsen graag meer scholing en betere communicatie met de gynaecoloog willen. Ze denken nu niet snel aan endometriose, maar aan bijvoorbeeld prikkelbare darm of vage buikklachten. Dit was voor ons aanleiding om nog beter te zoeken naar een goede oplossing. Het doel is ervoor te zorgen dat vrouwen met ernstige menstruatieklachten op tijd aan de bel trekken en de juiste adviezen van huisarts of gynaecoloog krijgen. Zodat op de juiste momenten de juiste mensen in beeld zijn. Dit zorgt voor efficiëntere zorg en erkenning voor patiënten.”

Samenwerken en innoveren

Moniek richt zich op gedegen inhoud en onderbouwing, maar ook samenwerken is essentieel: “Samenwerking makkelijk maken en de bewustwording vergroten zijn belangrijke pijlers. De oplossing ligt niet bij één persoon of specialisme. Daarom zitten we aan tafel met alle betrokkenen, zoals huisartsen, gynaecologen en de patiëntenvereniging. We hebben veel patiënten gesproken in focusgroepdiscussies. De ervaringen en adviezen van deze vrouwen zijn ontzettend waardevol in het krijgen van inzicht in mogelijke verbeterpunten. Daarnaast betrekken we deskundigen op het gebied van innovatie en technologie. Met hen kunnen we nagaan welke mogelijkheden nieuwe technologie biedt, bijvoorbeeld voor een platform waar patiënten de klachten kunnen nakijken en bijhouden en professionals kunnen zien wanneer ze welke adviezen kunnen geven.”

Durf het aan te pakken

Het opzetten van het project was heel leerzaam. Moniek: “Wat dit mij als aios leert, is dat je niet bang moet zijn om iets aan te pakken op basis van jouw observaties of ideeën, ook al kom je pas net kijken als arts. Juist dan, want je ziet nog wat anderen niet meer zien. En mooi om te zien wat je teweeg kunt brengen. Als we de verbeterstrategie straks helder hebben, willen we dat eerst op kleine schaal invoeren en evalueren. Als blijkt dat het inderdaad een verbetering is, willen we uitbreiden, bijvoorbeeld naar de expertisecentra, aangezien daar over het algemeen al een goed georganiseerd team is en de patiëntenstroom het grootst. Van hieruit hopen we uiteindelijk landelijk bereik te krijgen.”