‘Improvement begins with I’ – Arnold H. Glasow

Dat is meteen de belangrijkste boodschap van aios revalidatiegeneeskunde Leonie de Ruijter en collega Eline van der Kooi. Als leden van het OOR AMC-deelprojectteam voor het Bewustzijnsproject gaan zij aan de slag met Verwonder en Verbeter (V&V) voor de opleiding revalidatiegeneeskunde. Het valt hen namelijk op dat aios zichzelf vaak weinig invloed toekennen. Leonie: “Aios onderschatten zichzelf daar in. Je hoort wel klachten over wat niet goed gaat, maar er gebeurt vervolgens niets. We kunnen ons bewuster zijn van de wereld om ons heen en onze invloed daarop. Ik weet zeker dat je zo beter de regie op je opleiding kunt nemen. En dat het je werkplezier vergroot!”

Zet je verwondering om in actie

Daar komt bij dat het ‘doen’ van projecten een belangrijk middel is om doelmatig te leren denken en werken in de geneeskundige vervolgopleiding. Daarom willen zij het makkelijker maken om Verwonder en Verbeter-projecten uit te voeren in de opleiding. Een stappenplan, heldere randvoorwaarden en evaluatie moeten daarbij helpen.

Leonie de Ruijter, aios revalidatiegeneeskundeLeonie: “We hebben veel te doen en er komt van alles bij. Als er een leermiddel is dat goed werkt, zoals projecten doen, klinkt al snel de roep om het te verplichten. Begrijpelijk, op het eerste gezicht verbeter je dan het opleidingsresultaat. Maar wat voor de een heel natuurlijk gaat, kost een ander veel meer moeite. Diegene leert misschien weer meer door de wetenschap in te duiken of iets anders. Ook dat is efficiënt werken; dat je gebruik maakt van de interesses en de kunde die iemand heeft of wil ontwikkelen. Door het makkelijker te maken, hopen we dat meer aios aan de slag gaan met wat hen verbaast in de praktijk, zonder dat een verplichting nodig is.”

Momenten maken

Binnen revalidatiegeneeskunde zijn er een aantal momenten per jaar waarop de aios en opleiders allemaal bij elkaar zijn. Die momenten staan vooral in het teken van wetenschap. Belangrijk, maar er is meer dan dat. Daarom organiseerde Leonie een aparte Verwonder en Verbeter-bijeenkomst met de aios om haar heen, mede naar aanleiding van een video met margriet Schneider. Leonie vertelt: “Bij die bijeenkomst waren alleen aios. Dan kun je wel mooie ideeën hebben, maar je komt uiteindelijk nergens. De verwondering begint bij aios, maar opleiders zijn nodig om een project op te kunnen pakken. Zij kunnen beoordelen of het haalbaar is.” Nu, met de samenwerking met Eline en het Bewustzijnsproject, komt er nieuwe energie en inspiratie. Met als gevolg een praktische Bewustzijnsproject-workshop Verwonder en Verbeter. Mét de opleiders.

Workshop legt de basis

Tijdens de workshop was er aandacht voor hoe Verwonder en Verbeter in te zetten in de opleiding: wie en wat is er nodig, welke onderwerpen zijn geschikt, wanneer is een verbeterproject ook echt haalbaar. De deelnemers inventariseerden in groepen verbeterkansen. Met de kennis uit de workshop is de weg vrij om echt aan de slag te gaan. Tegelijkertijd werken collega-aios Joep van den Broek en Heleen van der Wielen aan een stappenplan waarmee aios een eigen V&V-project kunnen starten. Leonie en haar collega’s gaan het stappenplan testen en de randvoorwaarden beschrijven: wat is nodig om echt van een project te  kunnen leren, hoe beoordeel je de leerervaring? Zij willen minimaal één keer per jaar alle ideeën samenbrengen tijdens een reguliere bijeenkomst met de aios en opleiders Revalidatiegeneeskunde in de OOR AMC. Daar kunnen ze dan ook successen en hindernissen delen en gezamenlijk kijken wat daarvan kan worden geleerd. Voor de zomer van 2018 is het tijd om te evalueren hoe het is gegaan en wat het de opleiding en de aios heeft gebracht.

In company workshop over doelmatigheid bij het AMC
In company workshop over doelmatigheid bij het AMC