In de kwartaalnieuwsbrief CGS en RGS is aandacht voor het Bewustzijnsproject:

De beste zorg voor de patiënt, waarbij verantwoord wordt omgegaan met de beschikbare middelen. Dat is de kern van doelmatige zorg. Onderzoek toont aan dat artsen onnodige kosten van zorg kunnen laten afnemen als ze dat al in de opleiding tot specialist leren. Daarom is het belangrijk dat aiossen aantoonbaar leren om bewuste keuzes te maken. Het Bewustzijnsproject zet zich in om de opleidingen hierbij te helpen.

Via de website www.bewustzijnsproject.nl met praktijkverhalen, voorbeelden en video’s. En ‘in real life’ met in-company workshops, OOR-deelprojectleiders en workshops op het NVMO-congres op 17 november en het MMV-congres op 13 december 2017. Op 18 april 2018 is het jaarlijkse symposium Doelmatigheid van Zorg, met de uitreiking van de Doelmatigheidsprijs voor aiossen. Vanaf oktober 2018 worden geneeskundige vervolgopleidingen op dit onderwerp gevisiteerd.

De implementatie van het onderwerp ‘Doelmatigheid van zorg’ in de opleiding draagt bij aan het ontwikkelen van algemene competenties van de professional en aan de ‘houdbare zorg’ die nodig is om aan de toekomstige zorgvraag te kunnen blijven voldoen. Er ligt een belangrijke taak voor aiossen en opleiders om de zorg doelmatiger te maken; de opleiding is de gemeenschappelijke plaats waar beiden expliciet met bewustwording en het leerproces bezig zijn. Het Bewustzijnsproject pakt dit samen met het veld en zo dicht mogelijk bij de praktijk op. Daarom is er een intensieve samenwerking met alle Onderwijs- en OpleidingsRegio’s (OOR’s). Hieruit komen concrete voorbeelden en stappenplannen voort. Daarnaast ontwikkelt het Bewustzijnsproject een online course die begin 2018 beschikbaar komt, kun je snel kijken hoe jouw opleiding ervoor staat met de Quickscan en probeert het project met vlogs doelmatigheid toegankelijk te maken, ook voor degenen die er niet direct in geïnteresseerd zijn. Begin september 2017 startte een uniek programma naar Canadees voorbeeld: STARS NL: STudenten en ARts-assistenten als ambaSsadeurs voor doelmatige zorg. Deelnemende aiossen en geneeskundestudenten uit het hele land gaan nu actief aan de slag om doelmatigheid in zorg op de agenda te zetten, zowel lokaal als op landelijk niveau.

Uit reacties die het bewustzijnsproject krijgt van opleiders en aiossen blijkt hoe belangrijk zij het vinden dat je als (aankomend) specialist het reilen en zeilen van de organisatie kent. Het gaat over kosten, maar vooral om het leveren van de juiste zorg op de juiste plek, zodat je de patiënt, groep én samenleving optimaal kunt blijven bedienen.

Gerelateerd: