Op het Symposium Doelmatigheid van Zorg 2018 werden door ZonMW twee beurzen uitgereikt, te besteden aan een (internationaal) congres op het gebied van doelmatigheid. Aios Eric Geijteman mocht de beurs in ontvangst nemen voor zijn project ‘Medicijngebruik in de laatste fase optimaliseren met handvatten voor het EPD‘. Hij koos ervoor deel te nemen aan de jaarlijkse bijeenkomst van het internationale samenwerkingsverband ‘Collaborative for best care for the dying person’. Over zijn bezoek schreef hij onderstaande blog:

Op 18 april dit jaar mocht ik tijdens het symposium ‘Doelmatigheid van zorg 2018’ een beurs in ontvangst nemen. Deze beurs had ZonMw ter beschikking gesteld voor het beste initiatief op het onderwerp ‘overbodige medicatie’ binnen het thema Risicomanagement en ethiek. Ik ontving de beurs voor het project ‘medicijngebruik in de laatste fase optimaliseren met handvatten voor het EPD’.

Handvatten om te stoppen

Patiënten in de laatste fase van het leven gebruiken vaak veel medicijnen, waaronder medicijnen die in deze fase potentieel overbodig zijn. Uit ons onderzoek is gebleken dat artsen zich onvoldoende bewust zijn van de mogelijkheid van het stoppen van medicijnen en dat zij handvatten missen om het medicijngebruik in de laatste fase van het leven te optimaliseren. Op basis van deze resultaten hebben wij geautomatiseerde handvatten ontwikkeld voor het veilig stoppen van medicatie. De meerwaarde van deze handvatten zullen wij onderzoeken met een recent verkregen subsidie van ZonMw.

Kwaliteit van leven verbeteren

Door de beurs was ik in de mogelijkheid om naar Buenos Aires te gaan, waar van 5 tot en met 9 november de vijfde jaarlijkse bijeenkomst van de ‘collaborative for best care for the dying person’ werd gehouden. Dit internationale samenwerkingsverband heeft zich als doel gesteld om de kwaliteit van leven van patiënten met een beperkte levensverwachting verder te verbeteren en te streven naar een ‘goed overlijden’ voor iedereen. Vanuit Nederland zijn de afdelingen Maatschappelijke Gezondheidszorg en Interne Oncologie van het Erasmus MC aan dit samenwerkingsverband verbonden.

Tijdens de diverse overleggen van het samenwerkingsverband in Buenos Aires hebben we gesproken over verschillende projecten en initiatieven. Ik heb kunnen spreken over het onderzoek naar de geautomatiseerde handvatten voor het veilig stoppen van medicatie in de laatste fase van het leven. Door de internationale collega’s werd enthousiast gereageerd. Het plan is om de meerwaarde van de geautomatiseerde handvatten ook internationaal te onderzoeken. Ook was er tijd voor ontspanning. Als voetballiefhebber heb ik mij zeer gelukkig geprijsd omdat ik bij de wedstrijd Boca Juniors-Tigre aanwezig kon zijn. Wat een sfeer!
Op de laatste dag van mijn verblijf was er een symposium georganiseerd waar verschillende projecten van het samenwerkingsverband naar voren kwamen.

Eric Geijteman (links), samen met dr. Baines en prof. Ellershaw (voorzitter van de 'collaborative for best care for the dying person'

Eric Geijteman (links) met dr. Baines en prof. Ellershaw (voorzitter van de ‘collaborative for best care for the dying person’

Ook was er een geweldige voordracht van Dr. Mary Baines. Zij was een directe collega van Dame Cicely Saunders (1918-2005), de grondlegster van het basisconcept van palliatief-terminale zorg. Dr. Baines vertelde dat de zorg aan patiënten in de laatste weken van het leven voorheen op geen enkel onderzoek was gebaseerd. Hier kwam verandering in toen vanuit het St. Christopher’s hospice, waar zij en Dame Cicely Saunders werkzaam waren, verschillende onderzoeken werden uitgevoerd, waaronder postmortaal onderzoek. Op basis van deze onderzoeken is onder andere de huidige praktijk van pijnstilling met behulp van morfine gemeengoed geworden.

Om de zorg in de laatste fase van het leven verder te optimaliseren is nog veel meer onderzoek nodig. Ieder mens komt te overlijden. Als het moment daar is, laten we er dan voor zorgen dat dit proces tot overlijden zo goed mogelijk verloopt, gebaseerd op de waarden van de persoon en op basis van de uitkomsten van gedegen wetenschappelijke onderzoeken.