Campagne Verstandig Kiezen

Met de campagne ‘Verstandig Kiezen’ worden medisch specialisten en hun patiënten ondersteund bij het nemen van gezamenlijke beslissingen over gepast gebruik van zorg. De campagne moet een antwoord geven op de vraag hoe we de ‘zorgeuro’ zo efficiënt en doelmatig mogelijk kunnen uitgeven, vooral nu de kosten in de zorg alsmaar stijgen.

Lees meer