De 5 van het bedrijf

Bedrijfsveiligheid is een belangrijk punt in de organisatie. Het goed en juist vastleggen van alles wat met het zorgproces te maken heeft, is van het grootste belang om onder meer de veiligheid van de patiënt, de juiste financiële afhandeling en het documenteren van de zorgzwaarte te waarborgen.

Lees meer

sportmedischnetwerk.nl, voor het vinden van de juiste aanbieder van sportzorg

Probleemstelling
Onlangs bracht VeiligheidNL haar nieuwe rapport uit over sportblessures op de Spoed Eisende Hulp (SEH).  In 2016 werden er totaal 121.000 sportblessures op de SEH behandeld. Daarnaast is er een substantieel aantal sporters dat zich op een andere manier met een blessure medische zorg zoekt. Iedere sporter verdient de best mogelijke zorg. De samenwerking tussen verschillende medisch professionals (waaronder sportartsen, orthopedisch chirurgen en fysiotherapeuten) is hierbij essentieel.

Lees meer

Stroomlijnen traject geheugenpoli

Wanneer een patiënt aangemeld wordt op de geheugenpoli duurt het ongeveer drie maanden voordat deze alle onderzoeken gehad heeft en de uitslag heeft gekregen. Er bestaat reeds een mogelijkheid om op korte termijn alle onderzoeken op één dag te doen voor een beperkte groep;

Lees meer

Aanwezigheidsdiensten efficiënter indelen

Bij het opleidingsakkoord in 2013 is vastgesteld dat er een reductie van het aantal opleidingsplaatsen voor aios moest komen. Tevens is bepaald dat de medische vervolgopleiding verkort moet worden met 7.7%. Dit heeft als gevolg dat er minder aios op de werkvloer zijn, waardoor er problemen ontstaan met de bedrijfsvoering. 

Lees meer
1 2 3