Vroege herkenning van endocarditis verbeteren

Endocarditis heeft een divers klinisch profiel en is daarom niet altijd gemakkelijk te herkennen. Het kan zich presenteren als een acute, snel progressieve infectie, maar ook als een subacute of chronische ziekte met weinig koorts. Het is een ziekte die weliswaar niet vaak voorkomt, maar wel gepaard gaat met een hoge mortaliteit.

Lees meer

De reis van de patiënt met een colorectaal carcinoom efficiënter en beter!

In de huidige situatie ligt de focus in een MDO voornamelijk bij de inrichting, zijn de specifieke disciplines aanwezig? Er is minder aandacht voor structuur en efficiëntie terwijl dit de doorloop, de kwaliteit, de communicatie en de discussie zal bevorderen. Een uniforme documentatie zal zorgen voor het soepeler verlopen van de bijeenkomst en een vergemakkelijking van de registratie.

Lees meer

Goede geïndividualiseerde cardiometabole zorg met teleconsulting

Onder druk van overheid en zorgverzekeraars wordt in toenemend mate zorg  naar de eerste lijn verplaatst, hetgeen niet alleen leidt tot meer zorgvragen, maar ook tot meer complexe zorgvragen. Hierbij hebben zorgverleners, zeker huisartsen, te maken met vele richtlijnen en zorgstandaarden en steeds meer patiënten met co-morbiditeit. Slechts zelden heeft de patiënt maar 1 diagnose.

Lees meer

Betere logistiek voor palliatieve bestralingen

Ongeveer 40% van alle behandelingen op de afdeling radiotherapie bestaat uit palliatieve indicaties. Voorafgaand aan alle bestralingen wordt een uitgebreid proces doorlopen: aanmelding, intakegesprek, CT-scan, planning en bestraling. In de huidige situatie was het buiten de spoedsetting onmogelijk om patiënten nog op de dag van intake te bestralen.

Lees meer

Time-out formulier bij minimaal invasieve echogeleide puncties binnen een niet-chirurgische afdeling

Tot nu toe ontbreekt het op de afdeling radiologie bij echogeleide invasieve procedures aan een gestructureerde manier van controle van belangrijke patiënt- en procedureparameters. Gezien de risico’s op complicaties bij deze minimaal invasieve procedures op bloedingen, perforaties en sampling errors (bij biopten) is dit wel geïndiceerd (bijv. 5-10% bloedingsrisico bij eigen nier biopten, 1-2% kans op  darmperforatie bij abdominale transcutane drainage).

Lees meer

Palliatieve radiotherapie op 1 dag

Ongeveer 40% van alle behandelingen op de afdeling radiotherapie bestaat uit palliatieve indicaties, variërend in ernst en spoed van pijn bij patiënten met botmetastasen, bloedende of obstruerende tumoren tot progressieve neurologische klachten. Dit betreft zo’n 1400 patiënten per jaar.

Lees meer
1 2 3