X-Buikoverzicht, nooit meer doen!

Bij het streven naar doelmatige zorg zijn we steeds op zoek naar een balans tussen de benefits voor de patiënt, die we afwegen tegen mogelijke risico’s, kosten en nadelen. Het maken van een buikoverzichtsfoto bij een volwassene die zich op de SEH presenteert met acute buikpijn, heeft geen diagnostische meerwaarde.

Lees meer
OOR OZON Rodeo-project

OOR OZON: RODEO-project

In de OOR OZON leren aios bewust om te gaan met het aanvragen van labdiagnostiek. Want daarmee valt niet alleen een forse besparing te behalen, het is vooral ook beter voor de patiënt: van onnodig bloedprikken of andere overbodige en vaak belastende onderzoeken wordt immers niemand blij.

Lees meer
1 2 3 9