Eric Geijteman (links), samen met dr. Baines en prof. Ellershaw (voorzitter van de 'collaborative for best care for the dying person'

Blog aios Eric Geijteman – project internationaal gepresenteerd

Op het Symposium Doelmatigheid van Zorg 2018 werden door ZonMW twee beurzen uitgereikt, te besteden aan een (internationaal) congres op het gebied van doelmatigheid. Aios Eric Geijteman mocht de beurs in ontvangst nemen voor zijn project ‘Medicijngebruik in de laatste fase optimaliseren met handvatten voor het EPD'. Hij koos ervoor deel te nemen aan de [...] Lees meer
Tips voor doelmatigheid in de opleiding

Doelmatigheidsbewustzijn aanwakkeren: 5 gouden tips

Is het thema doelmatigheid nog onvoldoende verankerd in uw opleiding? Maak dan gebruik van de ervaringen in de OOR Utrecht. Maaike Weijmans, vierdejaars aios interne geneeskunde, deelt vijf gouden tips. 1. Koester de frisse blik “In ons introductieprogramma voor nieuwe aios geven we een overzicht van lopende doelmatigheidsprojecten. Daarbij nodigen we aios ook van harte [...] Lees meer
Geef de frisse blik van aios ruim baan

Ruim baan voor de frisse blik van aios (magazine De Jonge Specialist)

De Jonge Specialist oktober 2018 Doelmatigheid is hot. In en rond de zorg schieten verbeterprojecten als paddenstoelen uit de grond. Twee bekenden zijn het Bewustzijnsproject van het College Geneeskundige Specialismen en Verstandig Kiezen van de Federatie Medisch Specialisten. Maar er zijn er meer. Overal zoemt Engelstalig kwaliteitsjargon door de gangen. Value Based Health Care bijvoorbeeld. En afkortingen [...] Lees meer
Eric van de Laar, medisch ethicus

Help patienten nadenken over levenseinde – Eric van de Laar, medisch ethicus

Wel of niet behandelen in de laatste levensfase; voor veel artsen en chronische of oudere patiënten is dat geen alledaagse gespreksstof. Eric van de Laar, medisch ethicus bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, ontwierp een workshop om artsen helpen het gesprek aan te gaan. “De aanleiding voor deze workshop zijn drie belangrijke ontwikkelingen in de [...] Lees meer

‘Therapieontrouw is een enorm onderschat probleem’ – Monique van Kleef, arts-onderzoeker

Een schrikbarend groot deel van de patiënten met moeilijk te behandelen hoge bloeddruk slikt zijn medicijnen niet of onvolledig. Met alle gezondheidsrisico’s van dien, aldus Monique van Kleef, arts-onderzoeker vasculaire geneeskunde bij het UMC Utrecht. Samen met haar collega’s werkt ze aan een project om meer inzicht te krijgen in de beweegredenen van deze groep [...] Lees meer

Enthousiaste aios zijn ambassadeur voor antibiotic stewardship

Antibiotic stewardship is de continue aanpak van een zorginstelling om antibiotica zo verantwoord mogelijk te gebruiken. Dit om het welzijn van de patiënt te bevorderen, ervoor te zorgen dat de behandeling kosteneffectief is en om resistentievorming te beperken. Het UMC Utrecht is gestart met een aantal projecten in het kader van antibiotic stewardship. Alle ziekenhuizen [...] Lees meer
Desiree Dona, klinisch arbeidsgeneeskundige

Zorg voor arbeid: kliniek meets bedrijfsarts

Arbeid vanaf de diagnose meenemen in het hele behandeltraject, als doel én als medicijn, daar werkt Desiree Dona hard aan. Een goede samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn is daarvoor onontbeerlijk: “Werk draagt letterlijk bij aan het herstel. Het is bewezen dat mensen die vrij vlot op een passende manier weer aan de [...] Lees meer
Lennart Remk, onderwijskundig adviseur en organisatiepsycholoog

Doelmatigheid op de kaart? Waarderend Organiseren!

Hoe zorg je ervoor dat enthousiasme voor doelmatigheid van zorg zich als een olievlek verspreidt? In de OOR Leiden is daar bij de start van het Bewustzijnsproject goed over nagedacht. Onderwijskundig adviseur en organisatiepsycholoog Lennart Rem geeft vijf praktische tips.   1. Maak zichtbaar wat je al doet Lennart: “Start met inventariseren wat al bijdraagt [...] Lees meer
Suzanne Geerlings, hoogleraar Interne Geneeskunde AMC - © Nicole Romijn

QuickScan Doelmatigheid houdt opleidingsgroep spiegel voor

Komt doelmatigheid van zorg in onze opleiding voldoende aan bod? Dagen we aios uit om kritisch te denken? Laten we zelf het goede voorbeeld zien? De Quickscan Doelmatigheid geeft snel zicht op kansen, knelpunten en verbetermogelijkheden. Suzanne Geerlings, hoogleraar Interne Geneeskunde in het AMC, gebruikte de Quickscan als eerste. “Ben ik nou gezakt? Dat vroeg een [...] Lees meer
1 2 3