Voorste kruisbandreconstructies in dagbehandeling

Voorste kruisbandreconstructies worden in het MMC in klinische opname geopereerd. Een klinische opname gaat gepaard met hogere kosten, meer infecties en een lagere tevredenheid onder patiënten. Een operatie in dagopname laat klinisch vergelijkbare uitkomsten zien, is goedkoper, leidt tot minder infecties en resulteert in meer tevredenheid.

Lees meer

Kwaliteit en effectiviteit meten met de Wound-Q

Elk jaar hebben miljoenen patiënten een behandeling nodig voor een chronische wond. Deze kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld veneuze of diabetische ulcera, decubitus of radiatieschade. Dit heeft een enorme invloed op de kwaliteit van leven van de patiënt, maar is ook een grote financiële belasting op de gezondheidszorg.

Lees meer

Patient- and Family Centered Care

Patiënten die grote (abdominale) chirurgie ondergaan hebben vaak hoogcomplexe zorg nodig en worden in het ziekenhuis intensief verzorgd door verpleegkundigen. Na ontslag wordt deze zorg thuis vaak voortgezet door mantelzorgers. Op deze rol zijn die mantelzorgers meestal niet voorbereid.

Lees meer

Het gebruik van goudmarkers bij radiotherapie van het prostaatcarcinoom

Patiënten met intermediate of high-risk prostaatcarcinoom komen in aanmerking voor externe radiotherapie (ongeveer 120 patiënten per jaar in het CZE). Voorafgaande aan de behandeling worden er goudmarkers in de prostaat geplaatst. Het plaatsen van de goudmarkers zorgt voor een betere match en heeft geleid tot verkleining van de PTV-marges, waardoor de kans op late toxiciteit kleiner wordt.

Lees meer
Zorgkosten diabetes

Verschillen zorgkosten tussen zorggroepen? – NTvG

Vergelijking van zorggroepen voor mensen met Diabetes. Is het gemiddelde van de zorgkosten per diabetespatiënt een geschikte maatstaf om zorggroepen met elkaar te vergelijken? En geven de totale zorgkosten per diabetespatiënt daadwerkelijk het beste inzicht in de prestaties van de zorggroep?

Lees meer
Kosten in beeld

Ziekenhuis-financiën

De hoed en de rand van ziekenhuisfinanciën. In 2015 werd een college ‘Ziekenhuisfinanciën’ voor aios opgenomen voor Project MMV. Het college werd gegeven door de voorzitter van de Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Peter Langenbach. Hij vertelt over het belang van financiële kennis voor medisch specialisten.

Lees meer

Maak kosten medicatie kanker bespreekbaar

De opkomst van peperdure medicijnen maakt een debat noodzakelijk over de verdeling van zorggelden – Martin Buijsen. Kankerbehandeling ‘op maat’ komt eraan. Medisch-wetenschappelijk onderzoek zal het binnenkort mogelijk maken om voor elke afzonderlijke patiënt te bepalen welke behandeling de meeste kans van slagen heeft in zijn of haar individuele geval van kanker.

Lees meer
1 2 3