Kosten in beeld

De vijf van het bedrijf

Bedrijfsveiligheid is een belangrijk punt in onze organisatie. Het goed en juist vastleggen van alles wat met het zorgproces te maken heeft, is van het grootste belang voor de veiligheid van de patiënt. En bij een gezond bedrijf hoort ook een juiste financiële afwikkeling en documentatie van de geleverde diensten.

Lees meer

Online course Medical Business Education

Gezondheidswinst aantonen door patiëntbevindingen te publiceren. Hoe verdient een ziekenhuis geld? Hoe moet je declareren? En hoe is het eigenlijk allemaal georganiseerd? Wie let er op de kwaliteit van zorg en hoe je veilig werkt? Deze en andere vragen blijven nog onbeantwoord tijdens de opleiding geneeskunde, maar als (basis)arts krijg je er wel mee te maken.

Lees meer
Kosten in beeld

DOT & DBC uitgelegd

Wat kost een behandeling? Een snee in een kin kan duurder zijn dan een drugsverslaafde die met een overdosis in het ziekenhuis belandt. Kun jij dat uitleggen? Het Project Modernisering Medische Vervolgopleidingen ontwikkelde verschillende video’s over DOT/DBC.

Lees meer

Maartenskliniek draait warm met uitkomstmaten

Gezondheidswinst aantonen door patiëntbevindingen te publiceren. Goede uitkomstindicatoren geven inzicht in de kwaliteit van zorg, verschaffen patiënten keuzemogelijkheden en faciliteren zorgverzekeraars bij hun zorginkoop. Sint Maartenskliniek experimenteert met maximale transparantie en ervaart welke haken en ogen daaraan zitten.

Lees meer

Maartenskliniek meet individuele prestaties

Artsen kunnen van elkaar leren. Dat blijkt ook uit de proef van de Maartenskliniek met individuele prestatiemetingen bij een bepaald type anesthesie: de perifere zenuwblokkade. De uitkomsten zijn leerzaam en leiden tot collectief betere resultaten.

Lees meer
1 2 3