Kijk met een andere bril naar doelmatigheid

Quickscan Doelmatigheid van Zorg

Onderzoek toont aan dat artsen onnodige kosten van zorg kunnen laten afnemen als ze dat al in de opleiding tot specialist leren. Het Bewustzijnsproject helpt de geneeskundige vervolgopleidingen om aios te leren doelmatig te denken en werken.

Lees meer