In company workshop over doelmatigheid bij het AMC

AMC aan de slag met Verwonder en Verbeter

‘Improvement begins with I’ - Arnold H. Glasow Dat is meteen de belangrijkste boodschap van aios revalidatiegeneeskunde Leonie de Ruijter en collega Eline van der Kooi. Als leden van het OOR AMC-deelprojectteam voor het Bewustzijnsproject gaan zij aan de slag met Verwonder en Verbeter (V&V) voor de opleiding revalidatiegeneeskunde. Het valt hen namelijk op dat [...] Lees meer