TtT Doelmatigheid: aios leren kijken door een doelmatige bril

In de OOR AMC is samen met projectleiders uit de andere OOR’s en met het Bewustzijnsproject een Teach the Teacher-workshop ontwikkeld, met als hamvraag: hoe leer je aios om een door een doelmatige bril te kijken? Tijdens de geaccrediteerde workshop leren opleiders om op hun eigen afdeling zaken te herkennen die doelmatiger kunnen. Bijvoorbeeld in [...] Lees meer