sportmedischnetwerk.nl, voor het vinden van de juiste aanbieder van sportzorg

Probleemstelling
Onlangs bracht VeiligheidNL haar nieuwe rapport uit over sportblessures op de Spoed Eisende Hulp (SEH).  In 2016 werden er totaal 121.000 sportblessures op de SEH behandeld. Daarnaast is er een substantieel aantal sporters dat zich op een andere manier met een blessure medische zorg zoekt. Iedere sporter verdient de best mogelijke zorg. De samenwerking tussen verschillende medisch professionals (waaronder sportartsen, orthopedisch chirurgen en fysiotherapeuten) is hierbij essentieel.

Lees meer

Sneltest voor de belangrijkste respiratoire virussen

Luchtweginfecties zijn één van de meest voorkomende indicaties voor een ziekenhuisopname. Luchtweginfecties kunnen worden veroorzaakt door micro-organismen, zoals virussen en bacteriën. Veruit de meeste luchtweginfecties worden door virussen veroorzaakt. Toch wordt er vaak antibiotica voorgeschreven.

Lees meer

Patient- and Family Centered Care

Patiënten die grote (abdominale) chirurgie ondergaan hebben vaak hoogcomplexe zorg nodig en worden in het ziekenhuis intensief verzorgd door verpleegkundigen. Na ontslag wordt deze zorg thuis vaak voortgezet door mantelzorgers. Op deze rol zijn die mantelzorgers meestal niet voorbereid.

Lees meer

Samen beslissen in de dagelijkse praktijk

Samen Beslissen is op dit moment één van de belangrijkste thema’s binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Samen beslissen is het proces waarbij de zorgverlener de patiënt voorziet van relevante en objectieve informatie, de waarde en voorkeuren van de patiënt uitdiept en samen met hem of haar beslist over de voor hem of haar meest optimale behandeling.

Lees meer