Eleanore Kröner, aios cardiologie LUMC

Een verdiepingsstage Doelmatigheid

Aios Cardiologie Eleanore Kröner uit het LUMC liep stage bij een verzekeraar. Aios Heelkunde Willemieke Tummers & Martine Frouws organiseren instellingsbreed doelmatigheids-activiteiten in het Groene Hart Ziekenhuis.

Lees meer

Betere verwijzing voor kortere toegangstijd tot het oncogenetische spreekuur

Voor het oncogenetische spreekuur op de klinische genetica worden patiënten gezien voor onderzoek in verband met een mogelijke erfelijke aanleg van kanker. Patiënten die verwezen worden moeten voldoen aan de landelijk opgestelde criteria voor erfelijke kanker. In de praktijk blijkt dat ook patiënten verwezen worden waarvoor geen indicatie is. Dit betreft patiënten of gezonde personen uit een familie die niet aan de criteria voldoet. 

Lees meer

Participatiënt app voor het verminderen van ziekenhuisinfecties

Met de participatient app kunnen ziekenhuisinfecties voorkomen worden, met name katheter gerelateerde urineweginfecties.
Van alle patiënten krijgt tot 10% een infectie in het ziekenhuis. Eén derde van opgenomen patiënten krijgt een katheter en 40% van  urinekatheters is geplaatst wegens een onterechte reden of blijft te lang in. Dit is de grootste bron van ziekenhuisinfecties.

Lees meer
1 2