Beslisboom voor het praktisch toepassen van orthopedische kennis in de eerste lijn

Op dit moment is onduidelijk hoeveel patiënten tijdens een eerste consult binnen de tweede lijn in aanmerking komen voor een operatie. Onze inschatting is dat dit minder dan 10% is. Eén op de drie klachten in de huisartsenpraktijk betreffen het bewegingsapparaat. Een groot deel wordt al in de eerste lijn behandeld. Met name patiënten met klachten waarbij aanvullend onderzoek wordt aangevraagd, worden regelmatig verwezen.

Lees meer

Voorste kruisbandreconstructies in dagbehandeling

Voorste kruisbandreconstructies worden in het MMC in klinische opname geopereerd. Een klinische opname gaat gepaard met hogere kosten, meer infecties en een lagere tevredenheid onder patiënten. Een operatie in dagopname laat klinisch vergelijkbare uitkomsten zien, is goedkoper, leidt tot minder infecties en resulteert in meer tevredenheid.

Lees meer

Aanwezigheidsdiensten efficiënter indelen

Bij het opleidingsakkoord in 2013 is vastgesteld dat er een reductie van het aantal opleidingsplaatsen voor aios moest komen. Tevens is bepaald dat de medische vervolgopleiding verkort moet worden met 7.7%. Dit heeft als gevolg dat er minder aios op de werkvloer zijn, waardoor er problemen ontstaan met de bedrijfsvoering. 

Lees meer

Kantelkaart, voor persoonsgerichte en gepaste zorg

Behandeling van kanker wordt steeds beter. We worden ouder met kanker. Op grond van alle beschikbare gegevens uit de NKR concludeert de werkgroep dat het aantal nieuwe gevallen van kanker de komende 10 jaar fors zal toenemen. Werden in 2007 circa 86.800 nieuwe gevallen van kanker geregistreerd in Nederland, in 2020 zal dit zijn opgelopen tot zo’n 123.000.

Lees meer
1 2