OOR OZON Rodeo-project

OOR OZON: RODEO-project

In de OOR OZON leren aios bewust om te gaan met het aanvragen van labdiagnostiek. Want daarmee valt niet alleen een forse besparing te behalen, het is vooral ook beter voor de patiënt: van onnodig bloedprikken of andere overbodige en vaak belastende onderzoeken wordt immers niemand blij.

Lees meer

Lean voor medisch specialisten

Lean werkt niet alleen voor managers en afdelingshoofden in een ziekenhuis, maar is ook zeer geschikt om medisch specialisten meer inzicht te geven en oplossingen aan te reiken. Als voorbeeld de organisatie van een reanimatie op de SEH.

Lees meer
Bloed prikken

Reductie onnodige diagnostiek door attitude verandering (RODEO)

Dit project heeft tot doel het terugdringen van onnodige (laboratorium)diagnostiek binnen de afdeling Interne Geneeskunde. Het project wordt uitgevoerd in 4 grote opleidingsziekenhuizen (Noordwest Ziekenhuisgroep, Meander Medisch Centrum, Zaans Medisch Centrum en Spaarne Gasthuis) onder de leiding van de afdeling Interne geneeskunde van het VUmc en het Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie van het UMC Utrecht.

Lees meer

De diagnostische meerwaarde van open access GDS

Open access gastroduodenoscopie (GDS) zorgt ervoor dat de huisarts een GDS kan aanvragen zonder dat de patiënt eerst poliklinisch door een Maag-Darm-Leverarts wordt gezien. Hierdoor verkort de wachttijd voor patiënten die snel een endoscopie nodig hebben en verlaagt de werkdruk van de MDL-arts op de polikliniek.

Lees meer