OOR ZON: Methode Doelmatigheidsinitiatieven


In de OOR ZON is doelmatigheid van zorg al langer een speerpunt in de opleiding. Hier ontdekten ze dat het uitvoeren van projecten, in de OOR ZON ‘doelmatigheidsinitiatieven’ geheten, een hele goede manier is om doelmatigheidsbewustzijn te ontwikkelen. 

Lees meer

De 5 van het bedrijf

Bedrijfsveiligheid is een belangrijk punt in de organisatie. Het goed en juist vastleggen van alles wat met het zorgproces te maken heeft, is van het grootste belang om onder meer de veiligheid van de patiënt, de juiste financiële afhandeling en het documenteren van de zorgzwaarte te waarborgen.

Lees meer

Complicatieregistratie

De cardiologie is een vakgebied met zowel een beschouwende als interventionele kant, wat potentieel gepaard kan gaan met een scala aan complicaties. Deze complicaties worden allemaal secuur geregistreerd en landelijk terug gekoppeld in het kader van de kwaliteitscontrole.

Lees meer
1 2 3 8