PROSECCO-studie

Submuceuze myomen van de uterus kunnen leiden tot hevig menstrueel bloedverlies. De gouden standaard voor behandeling van deze myomen is een hysteroscopische myoomresectie.
Jaarlijks vinden er naar schatting in Nederland 3000 hysteroscopische myoomresecties plaats.

Lees meer

Doelmatige diagnostiek van het Morton’s neurinoom

Voor patiënten met een verdenking Morton’s neurinoom is er geen eenduidig diagnostisch traject. Er wordt gevarieerd van een infiltratie van de voet tot het maken van een MRI of echo. Soms worden deze onderzoeken bovendien gecombineerd. De interpretatie van het effect van een infiltratie of van de beelden van de MRI en/of echo is niet eenduidig. 

Lees meer

Stroomlijnen traject geheugenpoli

Wanneer een patiënt aangemeld wordt op de geheugenpoli duurt het ongeveer drie maanden voordat deze alle onderzoeken gehad heeft en de uitslag heeft gekregen. Er bestaat reeds een mogelijkheid om op korte termijn alle onderzoeken op één dag te doen voor een beperkte groep;

Lees meer

Kwaliteit en effectiviteit meten met de Wound-Q

Elk jaar hebben miljoenen patiënten een behandeling nodig voor een chronische wond. Deze kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld veneuze of diabetische ulcera, decubitus of radiatieschade. Dit heeft een enorme invloed op de kwaliteit van leven van de patiënt, maar is ook een grote financiële belasting op de gezondheidszorg.

Lees meer

Betere logistiek voor palliatieve bestralingen

Ongeveer 40% van alle behandelingen op de afdeling radiotherapie bestaat uit palliatieve indicaties. Voorafgaand aan alle bestralingen wordt een uitgebreid proces doorlopen: aanmelding, intakegesprek, CT-scan, planning en bestraling. In de huidige situatie was het buiten de spoedsetting onmogelijk om patiënten nog op de dag van intake te bestralen.

Lees meer

Poli Gynaecologie: Poli op naam

De gynaecologie poli voor aios was tot februari 2017 ingedeeld op ‘AIOS 1’ en ‘AIOS 2’ en niet op naam van de assistenten.
Gevolg: Patiënten bij verkeerde arts (zeer regelmatig, meerdere keren per dag) en veel afspraken achteraf om moeten zetten (meerdere keren per dag).

Lees meer

Echografisch locoregionaal onderwijs

Een eerstejaars aios heeft nog weinig gevoel met de praktijk wat betreft het gebruik van de echo, hierdoor zijn ze vaak onzeker. Patiënten kunnen zich onveilig voelen doordat er aan het bed van de patiënt veel onderwijs wordt gegeven en veel wordt overlegd.

Lees meer
1 2 3 4 8