Time-out formulier bij minimaal invasieve echogeleide puncties binnen een niet-chirurgische afdeling

Tot nu toe ontbreekt het op de afdeling radiologie bij echogeleide invasieve procedures aan een gestructureerde manier van controle van belangrijke patiënt- en procedureparameters. Gezien de risico’s op complicaties bij deze minimaal invasieve procedures op bloedingen, perforaties en sampling errors (bij biopten) is dit wel geïndiceerd (bijv. 5-10% bloedingsrisico bij eigen nier biopten, 1-2% kans op  darmperforatie bij abdominale transcutane drainage).

Lees meer

Palliatieve radiotherapie op 1 dag

Ongeveer 40% van alle behandelingen op de afdeling radiotherapie bestaat uit palliatieve indicaties, variërend in ernst en spoed van pijn bij patiënten met botmetastasen, bloedende of obstruerende tumoren tot progressieve neurologische klachten. Dit betreft zo’n 1400 patiënten per jaar.

Lees meer

Instantane wachtlijstvrije revascularisatie

De vergrijzing leidt tot een verdere stijging van atherosclerotische ziekten, waaronder coronair lijden. Hierdoor stijgt de vraag naar electieve invasieve coronair diagnostiek en behandeling daarmee. Het revascularisatie beleid wordt meestal via het Hartteam besloten. Een efficiënt proces is hierbij essentieel, m.n. gezien bovenstaande groei.

Lees meer

Vancotheker

In het ziekenhuis worden antibiotica toegediend waarvoor therapeutisch drug monitoring (TDM) noodzakelijk is. Dit is onder andere het geval bij vancomycine. Vancomycine heeft een relatief smalle therapeutische breedte waarbij zowel effectiviteit als het optreden van toxiciteit daarvan gerelateerd is aan de geneesmiddelspiegel.

Lees meer

Het gebruik van goudmarkers bij radiotherapie van het prostaatcarcinoom

Patiënten met intermediate of high-risk prostaatcarcinoom komen in aanmerking voor externe radiotherapie (ongeveer 120 patiënten per jaar in het CZE). Voorafgaande aan de behandeling worden er goudmarkers in de prostaat geplaatst. Het plaatsen van de goudmarkers zorgt voor een betere match en heeft geleid tot verkleining van de PTV-marges, waardoor de kans op late toxiciteit kleiner wordt.

Lees meer

Digitalisering van de brieven; voor of tegen?

In de huidige manier van werken merkten we dat verwerking van brieven vaak traag verloopt, hierbij was het niet altijd goed zichtbaar waar tijd verloren ging. Brieven moesten worden gemaakt in SAP door AIOS, uitgeprint worden en in postvak van supervisor gelegd in Oxford-gebouw, aan andere kant van het ziekenhuis (8 minuten lopen).

Lees meer
1 2 3 4 5 8