Inzicht in patiëntenlogistiek op de OK

Inzicht in logistiek afdeling – OK, Als je precies weet hoe de vork in de steel zit, kun je kijken of er ruimte voor verbetering is. Op de afdeling Chirurgie van het MUMC ondervond men vertraging in het operatieschema. De logistiek van de afdeling naar operatieafdeling en weer terug naar de afdeling was niet volledig helder.

Lees meer

Opnames van patiënten

Opnames van patiënten efficiënter laten verlopen. Iedereen heeft er baat bij om opnames van patiënten efficiënt te laten verlopen. Aios neurochirurgie van Atrium Medisch Centrum zagen ruimte voor verbetering en namen deel aan / startten een doelmatigheidsinitiatief om de efficiëntie van de opnames te verhogen door het opnamebeleid te structureren en het aantal ad hoc-opnames te verminderen.

Lees meer

Efficiënte indeling voor patiëntcontroles op de polikliniek

De juiste patiënt op de juiste poli. Door de wachttijden op de polikliniek, en de druk van buitenaf, is er nauwelijks meer adequate tijd en plaats om postoperatieve patiënten na een totale heup- of knieprothese op de polikliniek terug te zien, waardoor deze op verkeerde poli’s gepland worden en patiëntenstroom verstoord raakt.

Lees meer
1 6 7 8