Stappenplan projecten Antibiotic Stewardship

Antibiotic stewardship is de continue aanpak van een zorginstelling om antibiotica zo verantwoord mogelijk te gebruiken. Dit om het welzijn van de patiënt te bevorderen, ervoor te zorgen dat de behandeling kosteneffectief is en om resistentievorming te beperken. Het UMC Utrecht is gestart met een aantal projecten in het kader van antibiotic stewardship. Alle ziekenhuizen [...] Lees meer

Medicijngebruik in de laatste levensfase optimaliseren met handvatten voor het EPD

Patiënten met een beperkte levensverwachting door een (chronische) ziekte gebruiken vaak veel medicijnen. Enerzijds is dit onvermijdelijk gezien de noodzaak tot verlichting van de vaak aanzienlijke symptoomlast. Anderzijds is  dit afwendbaar omdat er veel medicijnen zijn waarmee in een eerder stadium is begonnen in het kader van behandeling of preventie van al dan niet chronische ziekten.

Lees meer

Inhalatiemedicatie formularium

De kosten voor de gezondheidszorg in Nederland zijn te hoog en er moeten steeds meer bezuinigingen plaatsvinden. Veel bezuinigingen vinden hun oorsprong vanuit de overheid. Op de dagelijkse werkvloer zijn er ook mogelijkheden om maatregelen te nemen waarmee de kosten in de gezondheidszorg afnemen.

Lees meer
The doctor who gave up drugs - BBC One

The doctor who gave up drugs

The Choosing Wisely campaign – aimed at improving conversations between patients and clinicians – is the cultural change that is desperately needed on both sides of the consultation desk. The ambition seems so simple and obvious that to state its importance feels almost banal. But trying to put it into practice is not so simple.

Lees meer

Inrichting Handboek Parenteralia

Het huidige handboek parenteralia is opgebouwd volgens instellingen die jaren geleden zijn vastgelegd. Dit heeft nadelige gevolgen voor het huidige gebruik én de mogelijkheden. Alle geneesmiddel monografieën moeten handmatig beheerd worden. Het handboek is dan ook niet up-to-date, bevat fouten, is niet gebruiksvriendelijk voor gebruiker en applicatiebeheerder en herziening en onderhoud kosten veel tijd en geld.

Lees meer

Medicatie verificatie en veiligheid

Medicatie verifiëren bij opname en ontslag. Bij opname is er bij patiënten vaak onwetendheid over medicatiegebruik. En als ze een medicatielijst bij zich hebben is deze vaak incompleet. Ook bij ontslag na een ziekenhuisopname is er vaak veel onduidelijkheid wat betreft de medicatie. Het is vaak onduidelijk of er bepaalde medicatie is gestaakt en welke medicatie hoelang doorgezet dient te worden.

Lees meer