DigiB: digitale ideeënbus voor medisch- en verpleegkundig personeel

Tegenwoordig speelt in ieder ziekenhuis doelmatigheid van zorg een steeds grotere rol. Enerzijds doordat de roep om kwaliteit en transparantie daarover vanuit politiek, zorgverzekeraars en de maatschappij steeds groter wordt. Anderzijds doordat de kosten in de zorg een centraal thema zijn, waarbij kwaliteit moet worden behouden. Een meer doelmatige aanpak is op beide fronten de oplossing.

Lees meer

Kantelkaart, voor persoonsgerichte en gepaste zorg

Behandeling van kanker wordt steeds beter. We worden ouder met kanker. Op grond van alle beschikbare gegevens uit de NKR concludeert de werkgroep dat het aantal nieuwe gevallen van kanker de komende 10 jaar fors zal toenemen. Werden in 2007 circa 86.800 nieuwe gevallen van kanker geregistreerd in Nederland, in 2020 zal dit zijn opgelopen tot zo’n 123.000.

Lees meer

Voorkomen van infecties bij prostaatbiopten

In de jaren 2012 t/m 2016 werden in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven 1559 prostaatbiopten genomen in het kader van diagnostiek van prostaatcarcinoom. Een bekend probleem is toename van bacteriële resistentie tegen Ciproxin; op dit moment het middel van eerste keus als profylaxe voor het nemen van de prostaatbiopten.

Lees meer

One-stop poli voor recidiverende urineweginfecties

Op de polikliniek urologie zien we vaak vrouwen die door de huisarts zijn verwezen in verband met recidiverende urineweginfecties. We doen dan analyse om onderliggende oorzaken van de infecties uit te sluiten. In veel gevallen is er echter geen duidelijk aanwijsbare oorzaak voor het ontstaan van deze infecties. In de huidige praktijk zien we dat veel vrouwen met dit probleem veelvuldig terugkomen op de polikliniek.

Lees meer

Aap-Noot-Nier

1,3 Miljoen Nederlanders tussen 16 en 65 jaar zijn laaggeletterd. Als ook de mensen boven de 65 worden meegerekend, zijn dit er zelfs 2,5 miljoen. Van deze groep is 2/3 autochtoon. Deze mensen kunnen wel een beetje lezen en schrijven (tot B1-niveau), maar ze hebben moeite met alledaagse zaken zoals het invullen van formulieren, e-mails lezen, maar ook een recept begrijpen of bustijden opzoeken.

Lees meer

Tips uit het veld

Dat is wat de regelgeving vanaf juli 2018 van alle opleidingen vraagt. Dat is niet niks naast alle andere opleidingseisen. Maar het hóeft niet allemaal ingewikkeld te zijn. Maak gebruik van de waardevolle en praktische tips van collega’s die ook mee bezig zijn.

Lees meer

Kind in Nood – critical events checklists

Ondersteunende kaarten voor acute noodsituaties bij kinderen. Het managen van acute situaties is onderdeel van het anesthesiologisch en intensivistisch vakgebied. Regelmatig voorkomende en ongecompliceerde situaties worden geroutineerd aangepakt. Maar sommige spoedsituaties komen in de gemiddelde anesthesiologische ervaring slechts enkele malen voor.

Lees meer