Quickscan Training residents in high value cost conscious care (HVCCC)

Increasing costs of health care are a cause of concern to patients, governments, health economists, and the medical profession around the world. Medical practice is dynamic and continually changes with evidence and experience. Increasing costs of health care are not necessarily accompanied by a higher quality of care, but rather related to a large measure of health system „waste“ that does not benefit patients but does add costs.

Lees meer
Overzicht zorgkosten in Nederland - globaal

Kosten in Kaart

De bekostiging van het Nederlandse zorgsysteem staat onder druk en de vraag naar zorg zal de komende jaren naar verwachting alleen maar verder stijgen. We moeten dus zorgvuldig omgaan met de schaarse middelen in de zorg. 

Lees meer

OOR ZON: Methode Doelmatigheidsinitiatieven


In de OOR ZON is doelmatigheid van zorg al langer een speerpunt in de opleiding. Hier ontdekten ze dat het uitvoeren van projecten, in de OOR ZON ‘doelmatigheidsinitiatieven’ geheten, een hele goede manier is om doelmatigheidsbewustzijn te ontwikkelen. 

Lees meer
Aios initiatieven

How-to: Verwonder en verbeterproject in de vervolgopleidingen

“The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing.” ― Albert Einstein
In de dagelijkse praktijk kom je soms dingen tegen die je verbazen. Dat is goed! Vaak zijn handelwijzen of processen in de loop van jaren ontstaan en helpt jouw frisse blik om deze weer eens tegen het licht te houden.

Lees meer
Kijk met een andere bril naar doelmatigheid

Quickscan Doelmatigheid van Zorg

Onderzoek toont aan dat artsen onnodige kosten van zorg kunnen laten afnemen als ze dat al in de opleiding tot specialist leren. Het Bewustzijnsproject helpt de geneeskundige vervolgopleidingen om aios te leren doelmatig te denken en werken.

Lees meer
1 2