Scorings-instrument positieve gezondheid

Gezondheid bestaat uit meer dan de afwezigheid van ziekte. Het Institute for positive health – opgericht door Machteld Huber – wil van die visie naar  ‘positieve gezondheid met zes dimensies’. Hiervoor ontwikkelden zij een scoringsinstrument.

Lees meer

Format Doelmatigheids-initiatieven

OOR ZON ontwikkelde het format ‘Doelmatigheidsinitiatieven’. Daarmee breng je het probleem goed in kaart en kun je gestructureerd en gefaseerd naar een oplossing toewerken. Het format loodst je door het proces heen: het identificeren en in kaart brengen van een doelmatigheidsprobleem, hoe dat probleem opgelost kan worden en naderhand of het probleem ook echt is opgelost.

Lees meer

Handreiking Doelmatigheid van zorg in de praktijk

Niet elke verandering is een verbetering. Het is zonde van de tijd en energie om iets op te pakken dat niet tot vooruitgang leidt. Daar kan de ‘Handreiking doelmatigheid van zorg in de praktijk’ bij helpen. Deze leidt je met vragen door het identificatieproces heen: is er inderdaad sprake van een doelmatigheidsprobleem, hoe bepaal je dat, en waar moet je aan denken als je het probleem wilt aanpakken?

Lees meer
1 2