Tijdig praten over levenseinde

Format workshop ‘Tijdig spreken over levenseinde’

Voortijdig praten over het levenseinde is als project in de regio Eindhoven gestart en goed geëvalueerd. Eric van de Laar, medisch ethicus bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, zat in dit project. Hij ontwierp een workshop om artsen te helpen het gesprek aan te gaan over wel of niet behandelen in de laatste levensfase. Daarnaast [...] Lees meer
Doelmatigheid - cartoon Arend van Dam

Format workshop Doelmatig denken en handelen voor aios en opleiders

Om doelmatigheidsproblematiek binnen de eigen afdeling te herkennen en aios op te leiden in doelmatige zorg, kun je hierover een workshop organiseren voor opleiders, leden van de opleidingsgroep en aios. De workshop ‘doelmatig denken en handelen’ is zo ontwikkeld dat de kennis en inzichten meteen in de eigen opleidingspraktijk geïmplementeerd kunnen worden. Door aandacht te [...] Lees meer
Kijk op doelmatigheid

Format Workshop Basis Doelmatigheid

Verantwoord omgaan met beperkte financiële middelen in de zorg, en op zoek gaan naar zinnige zorg zijn onderwerpen waar het ministerie fors op inzet. Het rendement van de zorg voor de individuele patiënt zal moeten verbeteren en we moeten streven naar gezondheidswinst tegen gelijkblijvende of lagere kosten. In de opleiding tot geneeskundig specialist komt steeds […]

Lees meer
Tool projectmatig werken

Tool projectmatig werken

Als aios werk je tijdens de opleiding in verschillende instellingen. Je komt soms dingen tegen die je verbazen. Omdat je hebt gezien dat het elders efficiënter ging of omdat jij met een nieuwe blik kijkt naar handelwijzen en processen die in de loop der jaren zo zijn gegroeid. Je kunt jouw verwondering omzetten in actie door [...] Lees meer