In de opleiding tot geneeskundig specialist komt steeds meer aandacht voor doelmatigheid van zorg. Het Bewustzijnsproject werkt intensief samen met de acht Opleidings- en OnderwijsRegio’s in Nederland, de zogeheten OOR’s. In elke OOR lopen één of meerdere projecten waarmee bij aios het doelmatigheidsbewustzijn wordt aangewakkerd. Wij verzamelen de uitkomsten. Dat leidt uiteindelijk tot een mooi pakket aan voorbeelden, handreikingen en tips.

In deze video een greep uit de doelmatigheidsprojecten die in de OOR’s lopen.