In September 2018 heeft Amir Zamanipoor, promovendus op de afdeling neurochirurgie van het LUMC, een beurs vanuit het Bewustzijnsproject in ontvangst mogen nemen voor zijn onderzoek naar het doelmatig maken van van de zorg voor meningeoompatiënten. De beurs gebruikte hij voor het organiseren van een bijeenkomst in Brussel met verschillende betrokken centra in Europa en om de voorlopige resultaten van het onderzoek te presenteren op het congres van de European Association of Neurosurgical Societies (EANS).

Meningeoom: goedaardige tumor met slechte uitkomsten

Meningeomen zijn tumoren van het centraal zenuwstelsel, die over het algemeen goedaardig zijn. Patiënten overleven dan ook vaak de behandeling en hebben een bijna normale levensverwachting. Bij het opstellen van de nationale richtlijn voor de behandeling van meningeomen bleek dat veel artsen, patiënten en naasten knelpunten ervaren in de zorg voor deze patiënten. Uit ons eigen onderzoek bleek ook dat de zorg slecht aansluit bij de behoeftes van de patiënt. Ook bleek dat de kwaliteit van leven van deze patiënten erg vergelijkbaar is met die van patiënten met een maligne hersentumor. Daarom hebben wij focusgroepen georganiseerd met artsen, patiënten en naasten om deze knelpunten in detail te identificeren, oplossingen hiervoor te bedenken en bevorderende en belemmerende factoren voor de implementatie van deze oplossingen in de praktijk uit te werken.

Verbeteren van de zorg voor meningeoompatiënten

Amir ZamanipoorOp het EANS congres heb ik de resultaten van onze focusgroepen mogen presenteren. Het belangrijkste resultaat was dat de begeleiding van deze patiënten nu nog suboptimaal is en dat de introductie van een case-manager (bijvoorbeeld een verpleegkundig specialist) een oplossing is voor veel van de ervaren knelpunten. Een case-manager kan bijvoorbeeld aanspreekpunt zijn voor alledaagse vragen rondom operatie en revalidatie. Dit is niet allen fijn voor de patiënt, maar ook kostenbesparend, daar de neurochirurg minder tijd kwijt is tijdens een polibezoek. Met collega’s uit andere landen hebben we ervaringen gedeeld over de ervaren problemen en gebruikte oplossingen in de zorg voor meningeoompatiënten. Momenteel zijn we bezig om de oplossingen in de praktijk te brengen en te evalueren wat echt de patiënt ten goede komt.