Onderzoekers Athena VU: “Voor systeeminnovaties heb je proeftuinen nodig”

Tijdens het Bewustzijnsproject liep een onderzoek naar systeeminnovaties in de Nederlandse gezondheidszorg. De onderzoeksvraag was: “Wat zijn de ervaringen van aios die hebben bijgedragen aan verander- en verbeterprojecten met betrekking tot vergroten van doelmatigheid op de leerwerkvloer?” Onderzoekers van onderzoeksinstituut Athena evalueerden de inspanningen in regionale en landelijke projecten van het Bewustzijnsproject: wat werkt goed om doelmatige zorg bij elke aios onder de pet te krijgen?

Ze keken daarbij niet alleen naar wát goed werkte, maar ook waarom het werkte, voor wie en onder welke omstandigheden. “Voor systeeminnovaties, zoals we de overgang naar doelmatiger zorg zeker zien, heb je proeftuinen nodig, uitgevoerd door zogeheten frontrunners. Als toekomstig specialisten zijn aios de ideale frontrunners”, vertelden onderzoekers Marjolein Moleman en Gianni van den Braak. Athena presenteerde drie aanbevelingen voor opleidingsgroepen:

Actief blijven werken aan doelmatigheidsbewustzijn
Werken aan de onderliggende structuur
Zet in op projectmatig werken