Aren van Loon, opleider Obstetrie & Gynaecologie

“Als een aios een hele rij onderzoeken wil aanvinken, vraag ik: “Zullen we eerst eens gericht aanvragen wat we het meest vinden passen bij de vermoedelijke diagnose? Als arts hebben we de neiging om alles te willen weten, maar soms zijn onderzoeken volstrekt overbodig.” Aren van Loon is opleider Obstetrie & Gynaecologie in het Martini Ziekenhuis Groningen. Hij is één van de initiatiefnemers van het kostenproject in de OOR Noordoost, dat aios inzicht geeft in de financiële kant van de zorg.

Waar komt die kritische houding vandaan?

“Die is me met de paplepel ingegoten. Ik kom uit een middenstandsgezin, waarin we altijd op de kleintjes moesten letten. Het is mijn tweede natuur om vooraf te bedenken: wegen de kosten op tegen de baten? Moet dit per se zo of kunnen we het beter anders doen?”

Ziet u die kritische houding ook bij aios?

“Te weinig. Ik ben al lange tijd opleider en het valt me op dat aios betrekkelijk weinig nadenken over de vraag ‘Datgene wat ik wil doen of aanvragen, is dat het juiste? Levert het de patiënt wat op? En welke kosten gaan ermee gepaard?’. Ze doen vooral wat ze van andere aios hebben geleerd.

Jaarlijks worstelen we alle DBC’s door voor de begroting van het lopende jaar en de begroting voor het volgende jaar. Ik vermoed dat de meeste aios er niet bij stil staan dat die financiële taken later ook bij hun werk horen. Daar moeten wij hen dus tijdens de opleiding al in meenemen. Ook dát hoort bij hun opleiding tot een vakbekwame, breed kijkende, kritische geneeskundig specialist.”

Hoe doet u dat?

“Ik probeer aios op alle mogelijke manieren te betrekken bij de financiële kant van de zorg. Ik laat hen zien wat labonderzoeken kosten, welke kosten we als afdeling maken en wat daarin hun persoonlijke aandeel is. Daarover gaan we dan in gesprek. En ik laat hen bijvoorbeeld bij cursorisch onderwijs de begroting maken voor de afdeling, uiteraard met onze hulp. Daarnaast kunnen ze discipline-overstijgend onderwijs volgen over de kosten van de zorg.”

Wat leren aios daarvan?

“Ze leren dat die financiële kant van de zorg bestáát. Dat ons budget grenzen heeft en dat we het geld maar één keer kunnen uitgeven. Ze leren om kritisch te zijn bij het aanvragen van labonderzoek en het plannen van herhaalbezoeken: is het wel nodig dat deze patiënt twee keer terug moet komen voor controle? Of volstaat één controle ook? Dat scheelt geld, bespaart de patiënt de moeite van een extra trip naar het ziekenhuis en het verbetert zo dus ook de kwaliteit van de zorg. Langzaam begint dan het besef te komen dat je als arts de balans moet vinden tussen het principieel juiste en het praktisch haalbare. En als ze zien dat de kwaliteit van zorg er beter van wordt, ontstaat die kritische blik vanzelf.”

Hoe zetten jullie doelmatigheid in jullie OOR op de opleidingsagenda?

“Onder de vlag van het Bewustzijnsproject zijn we dit jaar gestart met een project om aios meer kosteninzicht te laten ontwikkelen. Ze gaan kostenvergelijkingen maken op ziekenhuisniveau en tussen ziekenhuizen. Concreet betekent het dat ze eerst een specifieke DBC gaan uitpluizen, onder begeleiding van medewerkers van de zorgadministratie. Hoeveel röntgenonderzoeken, labaanvragen, controlebezoeken en dergelijke omvat de betreffende DBC en welke kosten staan daarvoor? Alleen dat is al heel leerzaam. Daarna kunnen ze deze DBC op persoonsniveau vergelijken binnen het ziekenhuis: is er bijvoorbeeld een verschil tussen de kosten die jonge en oudere aios of specialisten maken? Tot slot vergelijken ze de kosten van dezelfde DBC bij twee vakgroepen van het Martini Ziekenhuis Groningen en het Medisch Centrum Leeuwarden: zijn er binnen onze OOR grote verschillen in kosten te zien?”

Wat hopen jullie hiermee te bereiken?

“De aios die meedoen aan het project brengt het inzicht in de financiën die gepaard gaan met zorg. Maar we gaan het leerrendement ook verbreden: de aios gaan exact beschrijven welke stappen ze hebben gezet om het project van de grond te krijgen en op welke manier ze vergelijkingen hebben gemaakt en kosteninzicht hebben verkregen. Deze procesbeschrijving – hoe pak je nou zoiets aan? – wordt straks landelijk beschikbaar. Dat is ons streven. Doel van het Bewustzijnsproject is immers niet alleen om doelmatigheid van zorg op de kaart te zetten in onze ziekenhuizen, maar vooral om dit belangrijke thema in de opleiding te verankeren.”