Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) is opdrachtgever van het Bewustzijnsproject. De uitvoering van het project heeft het CGS belegd bij de Universiteit van Maastricht. Het project loopt tot 30 november 2018 en wordt gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Voor het begeleiden van het project is een brede stuurgroep ingesteld. Voor de uitvoering is een projectteam met een dagelijks bestuur en projectmedewerkers samengesteld.

Dagelijks bestuur

Laurents Stassen, projectdirecteur Bewustzijnsproject - © Nicole Romijn

Laurents Stassen, projectdirecteur
lps.stassen@mumc.nl

Corry den Rooyen

Corry den Rooyen, projectleider
corry@bewustzijnsproject.nl

Frank Smeenk, plv. projectdirecteur Bewustzijnsproject - © Nicole Romijn

Frank Smeenk, plv. projectdirecteur
frank.smeenk@catharinaziekenhuis.nl

Angelique van Bijsterveld

Angelique van Bijsterveld, projectleider
angelique@bewustzijnsproject.nl

Projectmedewerkers

Karen Könings

Karen Könings, redactionele ondersteuning
kd.konings@maastrichtuniversity.nl

Danny Bransbrabant

Danny Brans Brabant, secretariële ondersteuning
info@bewustzijnsproject.nl

Mariska van Gelderen

Mariska van Gelderen, communicatie & webredactie
communicatie@bewustzijnsproject.nl

Nannet Alkema

Nannet Alkema, communicatie & tekstschrijver
communicatie@bewustzijnsproject.nl

Stuurgroep

NFUprof. dr. M.J Heineman
Federatie KNMGmw. A. Rühl (voorzitter stuurgroep)
Federatie Medisch Specialistendr. M. Ten Kate-Booij
ActiZprof. dr. G. van Montfort
Patiëntenfederatie Nederlandmw. mr. H. Post
KNMG CGSprof. dr. F. Scheele (vice-voorzitter stuurgroep)
De Jonge Specialistdrs. T. Schok
GGZ Nederlanddrs. V. Vladár Rivero
KNMG RGSdr. P. de Groof
Zorgverzekeraars Nederlanddhr. G. Mellema
NVVGdr. R. Kok
NVABdhr. J. Penders
KAMGmw. E. Buiting
Verensodr. J. Lavrijsen
Zorginstituut NLdr. J. Wijma
HONdr. J. Muris