Het Bewustzijnsproject helpt geneeskundige vervolgopleidingen aandacht te geven aan doelmatige zorg. Een werkgroep van aios, specialisten en onderwijskundigen werkt op dit moment aan een online course voor medisch specialisten. In de werkgroep zitten onder andere Karsten van Loon, onderwijskundige en Anika Filius, 3e-jaars aios Anesthesiologie. Zij denkt mee namens Medical Business Education (MBE). Deze stichting wil kennis over management, organisatie en financiën in de zorg onder jonge artsen vergroten.

Anika Filius, aios

Waarom is het nodig dat elke aios iets van kosten in de zorg weet?

Anika: “In de opleiding is er weinig aandacht voor, maar in de praktijk krijg je er uitgebreid mee te maken. Er komt steeds meer bemoeienis van buitenaf omdat de zorg in de toekomst onbetaalbaar wordt. Je hebt basiskennis over kosten in de zorg nu gewoon nodig; of je nu in een medisch specialistisch bedrijf zit of een huisartsenpraktijk. Ik denk dat als artsen er meer vanaf weten, ze zich ook meer en beter voorbereid in vraagstukken over kosten in de zorg zullen mengen. Het is, vind ik, van groot belang dat juist mensen uit de praktijk zich hier ook mee bemoeien. Daarom ben ik ook bij MBE en deze werkgroep gegaan.

Karsten: “Wanneer je de zorg betaalbaar wilt houden, moet er iets veranderen. Als zorgprofessional sta je in het oog van de storm en merk je er niet altijd direct wat van. Maar je kunt je er niet aan onttrekken. Je hebt er bovendien invloed op. Stel je voor, je doet even een uitstrijkje, dat kost bijna niks. En je schrijft het niet op. En je doet dat meerdere keren per dag. En je collega’s doen dat ook. Als je dat allemaal gaat optellen, kom je al snel op miljoenen euro’s die je niet in beeld hebt. Daarom is meer bewustzijn nodig en daarvoor is kennis heel belangrijk, het is onderdeel van de nieuwe zorgpraktijk.”

Waarom een online course?

Karsten: “Het is een afwisselende en prettige manier om iets te leren. Je krijgt artikelen te lezen, video’s te bekijken, stellingen en discussievragen te bespreken. We gebruiken herkenbare casuïstiek, zodat je jouw praktijk herkent. Je kunt op jouw moment aan de slag, maar gaat wél met de groep in discussie zodat je met en van elkaar kunt leren.”

Anika: “Het idee is dat het makkelijk beschikbaar is voor (jonge) mensen in de zorg. Je kunt het gewoon thuis volgen wanneer het je uitkomt. In de werkgroep kijken we naar welke onderwerpen erin horen, welke informatie relevant en belangrijk is en welke structuur we willen gebruiken. We letten erop dat het aansluit bij de praktijk en didactisch goed in elkaar zit.”

Moet het?

Karsten: “Aantoonbaar aandacht besteden aan doelmatige zorg in de opleiding, ja. De online course volgen, nee. Maar het is wel een toegankelijke manier om al in een paar weken de basis in de vingers te hebben. De cursus duurt een week of vier, waarin je per week ongeveer 1,5 uur nodig hebt. Het gaat van heel breed, het Nederlandse zorgstelsel, de financiering daarvan en wetgeving via de instelling naar de zorg tussen arts en patiënt. Na afronding krijg je een certificaat van deelname. Specialisten krijgen accreditatiepunten en aios kunnen het in het portfolio opnemen.”

Interessant en relevant

Anika: “De uitdaging is om het voor een grote groep interessant te houden. Dat willen we bereiken door de presentatie en soort informatie, maar ook door de link met het dagelijkse werk. Daarom gebruiken we ook realistische voorbeelden uit verschillende disciplines. Er is gelukkig veel energie en enthousiasme in de groep. Wel ga je dan al snel te diep waardoor het te uitgebreid wordt en het overzicht soms een beetje uit het oog verloren raakt. “Waar hebben we het eigenlijk over?” is een veelgehoorde vraag. Dan vragen we ons letterlijk af: waar hebben we het nu eigenlijk precies over? Wat zou elke aios hiervan moeten weten?

Karsten:En realiseer je dat ook dit onderdeel is van jouw vak en dat je er invloed op kunt uitoefenen. Dat kan alleen wanneer je er iets van weet. Je kunt aan de zijlijn staan en afwachten wat er gebeurt óf je kunt het systeem begrijpen en weten waar je op moet drukken om het een bepaalde kant op te krijgen.”

De online course start op 5 februari 2018. Je kunt je nu inschrijven.