Op dinsdag 11 oktober was een netwerkbijeenkomst voor onderwijskundigen. Een van de programmaonderdelen was een presentatie over het Bewustzijnsproject door de projectleiders Angelique van Bijsterveld en Corry den Rooyen. Daarbij deelden zij de laatste stand van zaken en een overzicht van de contactpersonen van de OOR’s. Door het informeren en betrekken van netwerkleden hopen we dat zij opleiders en aios hierop kunnen attenderen en er nog meer initiatieven en/of good practices worden aangedragen.

Je kunt de presentatie bekijken