Laurents Stassen, projectdirecteur Bewustzijnsproject - © Nicole Romijn

Vlog #3: alles is doelmatigheid

Afgelopen weekend, het laatste voor de kerstvakantie 2017, keek projectdirecteur Laurents Stassen naar doelmatigheid van zorg en de thema's die spelen zoals medisch leiderschap. In de praktijk ziet hij overal aanknopingspunten om de zorg doelmatiger te maken en aios ook daarin op te leiden. In deze derde vlog blikt hij ook terug op actuele onderwerpen [...] Lees meer
Aios initiatieven

Waarom meedoen aan de Doelmatigheidsprijs?

In 2017 won Michiel Hageman de Doelmatigheidsprijs. Wat heeft dat hem gebracht? Michiel: "Het winnen van de doelmatigheidsprijs 2017 als arts in opleiding tot specialist, deed mij beseffen dat wij door onze centrale rol in de gezondheidszorg een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan doelmatige en daarmee houdbare zorg. Wij kunnen met onze frisse blik kansen [...] Lees meer

5 februari 2018: start online course ‘Kennis van zorgkosten’

De kwaliteit van zorg in Nederland is erg goed. Tegelijkertijd zijn de kosten echter te hoog. Uit onderzoek blijkt dat artsen onnodige kosten van zorg kunnen laten afnemen als ze dat al in de opleiding tot specialist leren. In de opleiding is echter nog weinig aandacht voor zorgkosten, terwijl het in de praktijk ook onderdeel van [...] Lees meer

Compilatievideo OOR-projecten

In de opleiding tot geneeskundig specialist komt steeds meer aandacht voor doelmatigheid van zorg. Het Bewustzijnsproject werkt intensief samen met de acht Opleidings- en OnderwijsRegio’s in Nederland, de zogeheten OOR’s. In elke OOR lopen één of meerdere projecten waarmee bij aios het doelmatigheidsbewustzijn wordt aangewakkerd. Wij verzamelen de uitkomsten. Dat leidt uiteindelijk tot een mooi [...] Lees meer
Doelmatigheid van zorg

ZonMW versterkt de Doelmatigheidsprijs 2018!

Bij de uitreiking van de Doelmatigheidsprijs 2018 stelt ZonMW twee beurzen van 2.500 euro ter beschikking: voor de groepswinnaar van het thema Choosing Wisely voor het beste initiatief op het onderwerp ‘overbodige medicatie’ binnen het thema Risicomanagement en ethiek De beurs kun je besteden aan een (internationale) cursus of congresbezoek op het gebied van doelmatigheid, [...] Lees meer
Sabine Bantjes, aios arts M&G Infectieziektenbestrijding

Doelmatigheid in beeld – vlog #2: Sabine Bantjes

Hoe ziet doelmatigheid er in de praktijk nou eigenlijk uit? Hoe kun je erop letten? Sabine Bantjes, aios arts Maatschappij en Gezondheid Infectieziektenbestrijding, herkent doelmatigheid in haar dagelijkse praktijk. Bekijk haar vlog voor de voorbeelden! Het is de tweede in een serie vlogs over doelmatig leren denken en werken. Bekijk ook vlog #1 van aios [...] Lees meer

Bewustzijnsproject: Aiossen doelmatig leren denken en werken (KNMG)

In de kwartaalnieuwsbrief CGS en RGS is aandacht voor het Bewustzijnsproject: De beste zorg voor de patiënt, waarbij verantwoord wordt omgegaan met de beschikbare middelen. Dat is de kern van doelmatige zorg. Onderzoek toont aan dat artsen onnodige kosten van zorg kunnen laten afnemen als ze dat al in de opleiding tot specialist leren. Daarom is het belangrijk dat aiossen [...] Lees meer

Verslag Mini Symposium OOR Leiden

Op 26 juni 2017 vond een minisymposium Doelmatigheid van Zorg in de Opleiding plaats, Universiteit Leiden Campus Den Haag. Er kwam een zeer geïnteresseerd en gemotiveerd gezelschap van 45 personen bij elkaar. De interactieve middag werd geopend door dr. Henk Blom (KNO arts LUMC/HAGA ziekenhuis) die vertelde over de introductie van de ‘consult assistant’ KNO [...] Lees meer

Radboudumc ELG-nieuwsflits #93 met Doelmatig denken in opleiding en onderwijs

Radboudumc besteedde in de ELG Nieuwsflits, rubriek Opleidingen aandacht aan de oprichting van STARS NL: Deze maand werd STARS NL opgericht: een groep aios en geneeskunde studenten die als ambassadeurs landelijk aan de slag gaan met het bewustzijnsproces rondom Doelmatige Zorg. Een concept dat aansluit bij de beweging ‘verstandig kiezen’ (choose wisely) overgenomen vanuit de [...] Lees meer
1 2 3 5