Tool projectmatig werken

Nu online: Tool Projectmatig Werken

Als aios werk je tijdens de opleiding in verschillende instellingen. Je komtsoms dingen tegen die je verbazen. Omdat je hebt gezien dat het elders efficiënter ging of omdat jij met een nieuwe blik kijkt naar handelwijzen en processen die in de loop der jaren zo zijn gegroeid. Het kan een goed idee zijn om jouw [...] Lees meer
Serious Game Doctor Flow

Winnaar app doctor flow-wedstrijd

Op het symposium Doelmatigheid van Zorg op 18 april jl.werd Doctor Flow gelanceerd, een gratis doelmatigheidsapp. De eerste spelers konden meedoen aan een wedstrijd: wie stelt het meest efficiënt en met de grootste patiënttevredenheid de juiste diagnose? De uitslag is nu bekend. En de winnaar is... Dan Thao Vij, aios SEH in het VieCuri Medisch [...] Lees meer

“Teleconsultatie heeft de toekomst” – dr. Nynke Scherpbier

In de OOR Oost-Nederland worden aios transmuraal opgeleid. “We willen aios meenemen in het gedachtengoed van ‘de juiste zorg op de juiste plaats’, vertelt dr. Nynke Scherpbier, hoofd Eerstelijnsvervolgopleidingen in het Radboudumc. Scherpbier stond samen met opleider interne geneeskunde prof. dr. Jacqueline de Graaf aan de wieg van het consultatieproject, dat aios de fijne kneepjes van [...] Lees meer
Desiree Dona, klinisch arbeidsgeneeskundige

Zorg voor arbeid: kliniek meets bedrijfsarts

Arbeid vanaf de diagnose meenemen in het hele behandeltraject, als doel én als medicijn, daar werkt Desiree Dona hard aan. Een goede samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn is daarvoor onontbeerlijk: “Werk draagt letterlijk bij aan het herstel. Het is bewezen dat mensen die vrij vlot op een passende manier weer aan de [...] Lees meer
Lennart Remk, onderwijskundig adviseur en organisatiepsycholoog

Doelmatigheid op de kaart? Waarderend Organiseren!

Hoe zorg je ervoor dat enthousiasme voor doelmatigheid van zorg zich als een olievlek verspreidt? In de OOR Leiden is daar bij de start van het Bewustzijnsproject goed over nagedacht. Onderwijskundig adviseur en organisatiepsycholoog Lennart Rem geeft vijf praktische tips.   1. Maak zichtbaar wat je al doet Lennart: “Start met inventariseren wat al bijdraagt [...] Lees meer
Suzanne Geerlings, hoogleraar Interne Geneeskunde AMC - © Nicole Romijn

QuickScan Doelmatigheid houdt opleidingsgroep spiegel voor

Komt doelmatigheid van zorg in onze opleiding voldoende aan bod? Dagen we aios uit om kritisch te denken? Laten we zelf het goede voorbeeld zien? De Quickscan Doelmatigheid geeft snel zicht op kansen, knelpunten en verbetermogelijkheden. Suzanne Geerlings, hoogleraar Interne Geneeskunde in het AMC, gebruikte de Quickscan als eerste. “Ben ik nou gezakt? Dat vroeg een [...] Lees meer

Doelmatige zorg: what can you do?

Voorheen vooral een woord voor managers, nu ook voor dokters: doelmatigheid. Hoe maak je de zorg zo doelmatig mogelijk? En hoe krijg je het voor elkaar dat doelmatig denken en werken een tweede natuur van aios wordt? Een groot aantal gedreven specialisten, aios en geneeskundestudenten kwam 18 april op het symposium Doelmatigheid van Zorg in [...] Lees meer
Aios Evelien van Eeten wint de Doelmatigheidsprijs 2018

Aios Evelien van Eeten wint Doelmatigheidsprijs 2018

Met de app 2TWNTY4 sleepte aios Evelien van Eeten vandaag de Doelmatigheidsprijs 2018 in de wacht. Zij haalde de meeste stemmen van de deelnemers aan het symposium Doelmatigheid van zorg van het Bewustzijnsproject en Onderwijs- en Opleidingsregio Leiden. De app toont de actuele capaciteit op elke SEH, zodat de acute patiënt op het juiste moment [...] Lees meer
1 2 3 4 8