Online courses bieden een prettige manier om onderwijs of training te volgen. Het is makkelijk beschikbaar, interactief en in te plannen op een tijd en plaats die jou past. Het aanbod van lesmateriaal varieert van artikelen tot korte teksten tot video’s. Onderstaand vind je de online courses die door Het Bewustzijnsproject zijn ontwikkeld.