Handen werden geschud, eerdere ontmoetingen aangehaald. Op donderdag 2 februari jl. ontmoetten vertegenwoordigers van alle OOR’s elkaar om kennis te maken en de handen ineen te slaan. De OOR’s hebben met hun deelprojectteams een essentiële rol in het helpen van opleiders en aios bij het aantoonbaar aandacht hebben voor doelmatigheid in de opleiding.

Hoe?

Er zijn verschillende manieren om dat te doen, zoals meer supervisie en gesprekken, maar de nadruk voor alle aanwezigen ligt nu toch wel op het ‘doen van projecten door aios’. Het grootste deel van de avond deelden de 18 aanwezigen ervaringen met elkaar. Voor velen is het nog zoeken naar precies het hoe en wat.

Actie!

Naarmate de avond vorderde werd duidelijk dat er actie nodig is, wat werd bevestigd door de steekproef in OOR AMC die promovendus Marianne Lageweg deelde*. Een belangrijk struikelblok is voor velen het bijeenroepen van de deelprojectteams. Omdat de urgentie steeds meer gevoeld wordt, werd ook gezegd dat het belangrijk is om van woorden tot daden te komen. Dan maar nog niet in dé ideale samenstelling. Laurents Stassen, projectdirecteur, opende de avond met de boodschap dat we het samen moeten doen. En ‘doen’ is in die zin misschien wel het belangrijkste woord!

Mooi hoor, maar wat kan ik nu dan doen?
  • Vul je OOR-pagina op de website aan, met onder andere pasfoto’s van deelprojectleden (mail naar communicatie)
  • Maak het bekender: deel de standaard tekst
  • Kijk in de besloten LinkedIN groep voor Bewustzijnsproject – OOR: deel je kennis, stel je vragen
  • Zet op een rijtje wat je nu hebt en probeer daar acties bij te formuleren, spreek af wie wat doet in jouw groep
  • Kom je er toch niet uit? Neem zo snel mogelijk contact op met de projectleiders om uit te zoeken hoe dat komt en wat we eraan kunnen doen.

Bijna alle thema’s hebben nu onderdak gevonden, dat is prachtig! We hebben nog één weesje, zo bleek tijdens de netwerkbijeenkomst: ‘Bescherm de patiënt tegen overbodige medicatie’, een van de meer concrete onderwerpen.