Over OOR OZON

Behalve het VU Medisch Centrum bestaat de OOR uit het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis, de Noordwest Ziekenhuisgroep, Het Spaarne Gasthuis, Het Rode Kruis Ziekenhuis, het Westfriesgasthuis en het Zaans Medisch Centrum. Het Instituut voor onderwijs en opleiden bestaat uit VUmc School of Medical Sciences, VUmc Amstel Academie en VUmc Academie. Samen met de Leerhuizen van de partnerziekenhuizen staan zij voor het op hoog niveau opleiden van professionals binnen de gezondheidszorg.

Activiteiten en focus
Tweede helft van 2017
In de tweede helft van 2017 vindt er een koppeling plaats van het doelmatigheidsproject aan de doelstelling van de voorzitter van de regionale COC, te weten ‘onderwijs OOR-breed in niet medische kerntaken’. Daarnaast draagt de deelprojectleider van het Bewustzijnsproject bij aan diverse landelijke initiatieven en zet deze binnen de OOR uit, zoals de Quick scan, scholing en onderzoek naar doelmatigheid van de Universiteit van Maastricht.

Focus eerste helft van 2018
In 2018 gaat de aandacht uit naar de decentrale bijeenkomsten van COC’s voor de uitrol van decentrale scholing van de niet medische kerntaak ‘Doelmatigheid voor opleiders en aios’ en naar diverse doelmatigheidsactiviteiten met aios.


Prabath Nanayakkara verzorgde een presentatie op het symposium Doelmatigheid van  Zorg: “Tachtig procent van de patiënten geeft aan te willen weten wat behandelingen kosten, maar verreweg de meeste dokters en verpleegkundigen kunnen daar geen antwoord op geven.”

Op 17 mei jl. had OOR OZON een eigen symposium: Choose wisely. Hierbij was uitgebreid aandacht voor dilemma’s op dit gebied en wat het betekent voor opleiden.

Download het projectplan van OOR OZON

Initiatieven die binnen deze OOR plaatsvinden

Heb je zelf een best practice in deze OOR? Dan kun je deze aanmelden voor publicatie op de website.

Logo OZON

OOR OZON

Boegbeeld
Prabath Nanayakkara - © Nicole Romijn

Prabath Nanayakkara
internist acute geneeskunde, opleider SEH

Contactpersoon
apple-touch-icon-114x114

Carla Coenders
Stuur een e-mail

Deelprojectleden
VUmc dhr. dr. P. Nanayakkara – internist acute geneeskunde, opleider SEH
mw. dr. C. Coenders, deelprojectleider VUmc
mw. M. van Beneden, stafadviseur
mw. prof.dr. S. Peerdeman, voorzitter COC, opleider neurochirurgie
mw. drs. A. Bakker, hoofd professionalisering VUmc School of Medical Sciences
dhr. W. Koster, stafadviseur / OOR-coördinator
OLVG mw. M. van den Berg – onderwijskundig adviseur
dhr. dr. M. Weijmer, opleider interne geneeskunde OLVG-west
dhr. dr. Y. Smets, opleider interne geneeskunde OLVG-oost en voorzitter COC
VUmc en UMCU mw. drs. R. Bindraban, promovendus Low Value Care
NoordWest Ziekenhuisgroep (Alkmaar) dhr. dr. M. Klemt-Kropp, opleider Maag, darm en leverziekten
dhr. D. Schakenraad, opleider SEH