Over OOR OZON

Behalve het VU Medisch Centrum bestaat de OOR uit het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis, de Noordwest Ziekenhuisgroep, Het Spaarne Gasthuis, Het Rode Kruis Ziekenhuis, het Westfriesgasthuis en het Zaans Medisch Centrum. Het Instituut voor onderwijs en opleiden bestaat uit VUmc School of Medical Sciences, VUmc Amstel Academie en VUmc Academie. Samen met de Leerhuizen van de partnerziekenhuizen staan zij voor het op hoog niveau opleiden van professionals binnen de gezondheidszorg.

Aan de slag

De OOR VUMC had op 18 oktober 2016 een inspirerende eerste bijeenkomst. De werkgroepleden zijn enthousiast en hebben veel ideeën. De Regionale COC en de lokale COCs zijn belangrijke drijvende krachten in het project. OOR VUmc wil vooral samenwerken met de partners, elkaar de kans bieden de initiatieven te delen en van elkaar te leren. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is aangegeven dat er behoefte is aan een soort thermometer die in de opleiding gebruikt kan worden. Hoeveel aandacht voor doelmatigheid is er in de opleiding? Dat is al een mooie uitdaging die een goede discussie opleverde. Kortom, het belooft een OOR-waardig project te worden.

Prabath Nanayakkara verzorgde een presentatie op het symposium Doelmatigheid van  Zorg: “Tachtig procent van de patiënten geeft aan te willen weten wat behandelingen kosten, maar verreweg de meeste dokters en verpleegkundigen kunnen daar geen antwoord op geven.”

Op 17 mei jl. had OOR OZON een eigen symposium: Choose wisely. Hierbij was uitgebreid aandacht voor dilemma’s op dit gebied en wat het betekent voor opleiden.

Download het projectplan van OOR OZON

Initiatieven die binnen deze OOR plaatsvinden

Heb je zelf een best practice in deze OOR? Dan kun je deze aanmelden voor publicatie op de website.

Logo OZON

OOR OZON

Boegbeeld
Prabath Nanayakkara - © Nicole Romijn

Prabath Nanayakkara
internist acute geneeskunde, opleider SEH

Contactpersoon
apple-touch-icon-114x114

Carla Coenders
Stuur een e-mail

Deelprojectleden
VUmcdhr. dr. P. Nanayakkara – internist acute geneeskunde, opleider SEH
mw. dr. C. Coenders, deelprojectleider VUmc
mw. M. van Beneden, stafadviseur
mw. prof.dr. S. Peerdeman, voorzitter COC, opleider neurochirurgie
mw. drs. A. Bakker, hoofd professionalisering VUmc School of Medical Sciences
dhr. W. Koster, stafadviseur / OOR-coördinator
OLVGmw. M. van den Berg – onderwijskundig adviseur
dhr. dr. M. Weijmer, opleider interne geneeskunde OLVG-west
dhr. dr. Y. Smets, opleider interne geneeskunde OLVG-oost en voorzitter COC
VUmc en UMCUmw. drs. R. Bindraban, promovendus Low Value Care
NoordWest Ziekenhuisgroep (Alkmaar)dhr. dr. M. Klemt-Kropp, opleider Maag, darm en leverziekten
dhr. D. Schakenraad, opleider SEH