Logo OZON

OOR OZON

Reductie van diagnostiek

OOR OZON maakte eerst de belangrijkste cultuurdrager, de Regionale COC, opdrachtgever en regelde de communicatie over het project via de lokale COCs. Daarna zijn lopende doelmatigheidsprojecten geïnventariseerd in alle partnerziekenhuizen en een selectie is uitgewisseld op een OOR conferentie met het thema doelmatigheid. Het RODEO-project, reductie van diagnostiek, is toegankelijk gemaakt met een video en reproduceerbaar gemaakt met een video over het stappenplan dat is gebruikt om de reductie van overbodige diagnostiek overal toe te kunnen passen.

Overzicht resultaten

Op woensdagavond 12 september 2018 presenteerde OOR OZON de resultaten van haar activiteiten tijdens het Bewustzijnsproject. Klik op de afbeelding hierboven om de volledige posterpresentatie te bekijken.

Prabath Nanayakkara verzorgde een presentatie op het symposium Doelmatigheid van  Zorg: “Tachtig procent van de patiënten geeft aan te willen weten wat behandelingen kosten, maar verreweg de meeste dokters en verpleegkundigen kunnen daar geen antwoord op geven.”

Op 17 mei 2017 had OOR OZON een eigen symposium: Choose wisely. Hierbij was uitgebreid aandacht voor dilemma’s op dit gebied en wat het betekent voor opleiden.

Download het eindrapport van OOR OZON

Over OOR OZON

Behalve het VU Medisch Centrum bestaat de OOR uit het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis, de Noordwest Ziekenhuisgroep, Het Spaarne Gasthuis, Het Rode Kruis Ziekenhuis, het Westfriesgasthuis en het Zaans Medisch Centrum. Het Instituut voor onderwijs en opleiden bestaat uit VUmc School of Medical Sciences, VUmc Amstel Academie en VUmc Academie. Samen met de Leerhuizen van de partnerziekenhuizen staan zij voor het op hoog niveau opleiden van professionals binnen de gezondheidszorg.

Download het projectplan van OOR OZON

Voorbeelden binnen deze OOR

Deelprojectleden

VUmc Boegbeeld: dhr. dr. P. Nanayakkara – internist acute geneeskunde, opleider SEH
Contactpersoon; mw. dr. C. Coenders, deelprojectleider VUmc
mw. M. van Beneden, stafadviseur
mw. prof.dr. S. Peerdeman, voorzitter COC, opleider neurochirurgie
mw. drs. A. Bakker, hoofd professionalisering VUmc School of Medical Sciences
dhr. W. Koster, stafadviseur / OOR-coördinator
OLVG mw. M. van den Berg – onderwijskundig adviseur
dhr. dr. M. Weijmer, opleider interne geneeskunde OLVG-west
dhr. dr. Y. Smets, opleider interne geneeskunde OLVG-oost en voorzitter COC
VUmc en UMCU mw. drs. R. Bindraban, promovendus Low Value Care
NoordWest Ziekenhuisgroep (Alkmaar) dhr. dr. M. Klemt-Kropp, opleider Maag, darm en leverziekten
dhr. D. Schakenraad, opleider SEH