OOR AMC

OOR AMC

www.amc.nl

Doelmatigheid als olievlek

De nadruk lag in onze OOR op het samen ontwikkelen van praktische manieren om doelmatigheid op de kaart te zetten bij alle opleiders en aios. Daarvoor verzorgden we workshops en presentaties, werkten we mee aan instrumentontwikkeling, bijvoorbeeld de Quickscan Doelmatigheid van Zorg en ‘How to start/perform projecten’. Ook hebben we onderwijs opgezet voor aios en hen gestimuleerd zelf projecten te starten. Er is een onderwijsprogramma op de IC ontwikkeld om de kennis van aios te vergroten over kosten en uitkomsten van IC-behandelingen. Secundair doel is om het gesprek met familie en patiënten over de besluitvorming rondom IC-opname en -behandeling beter te kunnen voeren.

Overzicht resultaten

Op woensdagavond 12 september 2018 presenteerde OOR AMC de resultaten van haar activiteiten tijdens het Bewustzijnsproject. Klik op de afbeelding om de volledige posterpresentatie te bekijken.

Download het OOR AMC eindrapport

AMC aan de slag met Verwonder en Verbeter

Voorbeelden binnen deze OOR

Deelprojectleden

AMC Boegbeeld: mw. prof. dr. S. Geerlings, opleider Interne geneeskunde, internist-infectioloog
Contactpersoon: mw. C. den Rooyen, projectleider Bewustzijnsproject
dhr. prof. dr. M.W. Hollmann, plv. opleider en afdelingshoofd anesthesiologie
mw. drs. J. Hoogmoed, lid opleidersgroep neurologie
mw. drs. E. van der Kooi, aios revalidatiegeneeskunde
mw. dr. E. Nieveen van Dijkum, opleider chirurgie
mw. drs. L. de Ruijter, aios revalidatiegeneeskunde
dhr. drs. M. Rutten, aios anesthesiologie
mw. dr. M. Vis, opleider cardiologie
dhr. dr. A. Vlaar, internist-intensivist
mw. drs. I. Flierman
mw. dr. M. Gruppen, plv. opleider kindergeneeskunde
dhr. dr. H. Holtslag, opleider revalidatie, revalidatiearts
dhr. drs. J. van den Broek, aios revalidatiegeneeskunde
mw. drs. H. van der Wielen, aios revalidatiegeneeskunde
mw. dr. S. Hoeboer, aios revalidatiegeneeskunde
mw. dr. F. van Dormaal, aios interne geneeskunde
OLVG dhr. drs. G. van den Berk, internist-infectioloog
mw. drs. M. van den Berg, onderwijskundige