OOR AMC van start

OOR AMC gaat met onderstaande onderwerpen aan de slag:

  • Onderwijs over kennis van kosten
  • Benchmarken van behandelingen/uitkomsten/kosten efficiëntie
  • Ethische beslissingen: end of life decisions
  • Revalidatie en samenwerking 1st lijn inventariseren

In het deelprojectplan “Het ABC-AMC en omgeving Bewustzijnsproject Community Project” wordt de aanpak van OOR AMC beschreven. Dit deelprojectplan richt zich mn op de volgende deelprojecten uit het projectplan bewustzijnsproject, hoewel op initiatief ook uit de andere deelprojecten voorbeelden worden gegenereerd:

Bekijk het deelprojectplan

Activiteiten en focus

Tweede helft van 2017

Er zijn workshops gegeven en bijdragen geleverd aan symposia op het gebied van professionalisering, presentaties gegeven o.a. aan het COC AMC, op de ‘dappere dokters conferentie’ en op de regionale opleidersdag interne geneeskunde. Binnen het AMC zijn diverse doelmatigheidsinitiatieven gehonoreerd en in samenwerking met het landelijk project is er een video gemaakt met de activiteiten van OOR AMC voor de workshop ‘professionalisering opleiders’.

Focus eerste helft van 2018

In 2018 gaat de aandacht uit naar diverse Aios-projecten, het monitoren van de doelmatigheidsprojecten, het uitvoeren door Aios van een pilot met clinical audit, het opstellen van een nieuwsbrief OOR AMC om meer bekendheid aan het project te geven, het in samenwerking met OOR Midden Nederland ontwikkelen van een training voor Aios m.b.t. gespreksvoering ‘end of life’-vraagstukken en een workshop op de NIV-opleidersdag.


Suzanne Geerlings gaf een presentatie op het Symposium Doelmatigheid op 12 april 2017. Haar boodschap: “Laat je niet afschrikken door de breedte van het thema doelmatigheid”.

Voorbeelden die binnen deze OOR plaatsvinden

Heb je zelf een best practice in deze OOR? Dan kun je deze aanmelden voor publicatie op de website.

OOR AMC

www.amc.nl

Boegbeeld
Suzanne Geerlings, hoogleraar Interne Geneeskunde AMC - © Nicole Romijn

Suzanne Geerlings
Opleider Interne geneeskunde, internist-infectioloog

Contactpersoon

Corry den Rooyen
Projectleider Bewustzijnsproject

Stuur een e-mail

Deelprojectleden
AMC mw. prof. dr. S. Geerlings, opleider Interne geneeskunde, internist-infectioloog
dhr. prof. dr. M.W. Hollmann, plv. opleider en afdelingshoofd anesthesiologie
mw. drs. J. Hoogmoed, lid opleidersgroep neurologie
mw. drs. E. van der Kooi, aios revalidatiegeneeskunde
mw. dr. E. Nieveen van Dijkum, opleider chirurgie
mw. drs. L. de Ruijter, aios revalidatiegeneeskunde
dhr. drs. M. Rutten, aios anesthesiologie
mw. dr. M. Vis, opleider cardiologie
dhr. dr. A. Vlaar, internist-intensivist
mw. drs. I. Flierman
mw. dr. M. Gruppen, plv. opleider kindergeneeskunde
dhr. dr. H. Holtslag, opleider revalidatie, revalidatiearts
dhr. drs. J. van den Broek, aios revalidatiegeneeskunde
mw. drs. H. van der Wielen, aios revalidatiegeneeskunde
mw. dr. S. Hoeboer, aios revalidatiegeneeskunde
mw. dr. F. van Dormaal, aios interne geneeskunde
OLVG dhr. drs. G. van den Berk, internist-infectioloog
mw. drs. M. van den Berg, onderwijskundige