OOR AMC van start

Met een interactieve post-it sessie identificeerde OOR AMC de aandachtspunten om mee aan de slag te gaan. De gekozen onderwerpen zijn:

  • Onderwijs over kennis van kosten
  • Benchmarken van behandelingen/uitkomsten/kosten efficiëntie
  • Ethische beslissingen: end of life decisions
  • Revalidatie en samenwerking 1st lijn inventariseren

In het deelprojectplan “Het ABC-AMC en omgeving Bewustzijnsproject Community Project” wordt de aanpak van OOR AMC beschreven. Dit deelprojectplan richt zich mn op de volgende deelprojecten uit het projectplan bewustzijnsproject, hoewel op initiatief ook uit de andere deelprojecten voorbeelden worden gegenereerd:

Bekijk het deelprojectplan

Suzanne Geerlink gaf een presentatie op het Symposium Doelmatigheid op 12 april 2017. Haar boodschap: “Laat je niet afschrikken door de breedte van het thema doelmatigheid”.

Voorbeelden die binnen deze OOR plaatsvinden

Heb je zelf een best practice in deze OOR? Dan kun je deze aanmelden voor publicatie op de website.

OOR AMC

www.amc.nl

Boegbeeld
Suzanne Geerlings - © Nicole Romijn

Suzanne Geerlings
Opleider Interne geneeskunde, internist-infectioloog

Contactpersoon

Corry den Rooyen
Projectleider Bewustzijnsproject

Stuur een e-mail

Deelprojectleden
AMCmw. prof. dr. S. Geerlings, opleider Interne geneeskunde, internist-infectioloog
dhr. prof. dr. M.W. Hollmann, plv. opleider en afdelingshoofd anesthesiologie
mw. drs. J. Hoogmoed, lid opleidersgroep neurologie
mw. drs. E. van der Kooi, aios revalidatiegeneeskunde
mw. dr. E. Nieveen van Dijkum, plv. opleider interne geneeskunde
mw. drs. L. de Ruijter, aios revalidatiegeneeskunde
dhr. drs. M. Rutten, aios anesthesiologie
mw. dr. M. Vis, opleider cardiologie
dhr. drs. S. Vissers, anios IC
dhr. dr. A. Vlaar, internist-intensivist
mw. dr. G. Hermanides, aios interne geneeskunde
mw. drs. I. Flierman
mw. dr. M. Gruppen, plv. opleider kindergeneeskunde
dhr. dr. H. Holtslag, opleider revalidatie, revalidatiearts
dhr. drs. J. van den Broek, aios revalidatiegeneeskunde
mw. drs. H. van der Wielen, aios revalidatiegeneeskunde
mw. dr. S. Hoeboer, aios revalidatiegeneeskunde
mw. dr. F. van Dormaal, aios interne geneeskunde
OLVGdhr. drs. G. van den Berk, internist-infectioloog
mw. drs. M. van den Berg, onderwijskundige