110524035809221

Berichten

Choosing Wisely & Doelmatigheid

OOR Leiden zette zich in om Choosing Wisely en doelmatigheid in de opleiding binnen de regio op de kaart zetten door:

Overzicht resultaten

Op woensdagavond 12 september 2018 presenteerde OOR Leiden de resultaten van haar activiteiten tijdens het Bewustzijnsproject. Klik op de afbeelding om de volledige posterpresentatie te bekijken.

Download het eindrapport van OOR Leiden

Bekijk het projectplan van OOR Leiden

Op woensdag 18 april 2018 was het Symposium Doelmatigheid van Zorg 2018, een samenwerking tussen het Bewustzijnsproject en OOR Leiden.
Op maandag 26 juni 2017 verzorgde OOR Leiden een minisymposium in het teken van doelmatigheid. Lees het verslag.

Over OOR Leiden

OOR Leiden is een samenwerkingsverband van 11 zorginstellingen waar in gezamenlijkheid de medische vervolgopleidingen worden vormgegeven. Dit gebeurt per medische vervolgopleiding in de regionale opleidingsclusters en wordt overall gefaciliteerd door een netwerk van betrokken partijen zoals onderwijskundigen, leerhuizen, COC’s en bestuurders. De opleidingsinstellingen bundelen hun krachten, met behoud van het eigen karakter. Binnen het Bewustzijnsproject Doelmatigheid hebben we gewerkt met een klein, flexibel team van deel-projectleden, en een grote groep aan ‘ambassadeurs’; aios en opleiders die presentaties hebben gegeven, teach the teachers hebben uitgevoerd of het onderwerp besproken hebben op COC vergaderingen.

Berichten

Een verdiepingsstage Doelmatigheid

Doelmatige zorg voor meningeoompatiënten – Blog OIO Amir Zamanipoor

Onnodige medische zorg, what can you do? – dr. Margje Haverkamp

“Omarm het enthousiasme van aios om de zorg te verbeteren” – prof. dr. Wilco Peul

Doelmatigheid op de kaart? Waarderend Organiseren! – Lennart Rem

Voorbeelden binnen deze OOR

Deelprojectleden

LUMC/H+MC Boegbeeld: dhr. prof. dr. W. Peul – opleider neurologie
Reinier de Graaf dhr. dr. W. Posthuma, vz ROC, interne geneeskunde
ROC OOR Leiden mw. drs. S. Donk – secretaris
OOR Leiden / HAGA Deelprojectleider: dhr. drs. L. Rem – onderwijskundige
mw. dr. Anastasia Egorova, aios cardiologie, adviseur/contactpersoon aios

Naast de deelprojectleden waren er ambassadeurs actief uit het Reinier de Graaf Ziekenhuis, HMC, Haga Ziekenhuis, Groene Hart Ziekenhuis, Alrijne en LUMC.