Over OOR N&O

In de onderwijs-en opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland zorgen ziekenhuizen en opleidingsinstellingen samen voor goed opgeleide medisch specialisten, sociaal geneeskundigen en klinisch-technologisch specialisten. De OOR N&O investeert al jaren in verdere ontwikkeling van de opleiding tot medisch specialist. Zo namen de ziekenhuizen samen het initiatief tot het Regionaal ontwikkel- en innovatiefonds. Dat regiofonds subsidieert projecten die bijdragen aan de modernisering van medische vervolgopleidingen in de OOR N&O.

Interview met deelprojectleider Joke Kuperus: “Belangrijk is dat we de focus van ons deelproject voor ogen houden: onderwijsvernieuwing”

Download het projectplan

Contactpersoon
Aren van Loon

Aren van Loon
Gynaecoloog

Contactpersoon
Dian Webbink, coördinator e-learning MCL Acadamie

Dian Webbink
Stuur een e-mail

apple-touch-icon-144x144

Margriet Hazenberg
Stuur een e-mail

OOR Noord- en Oost-Nederland van start

OOR Noord- en Oost Nederland hield op 7 juni jl. een eerste brainstorm over hoe zij invulling willen geven aan het Bewustzijnsproject binnen de OOR. Deze brainstorm volgde op een eerste kennismaking met het landelijke projectteam. Er waren opleiders, aios, onderwijskundigen en een decaan uit verschillende instellingen aanwezig. Daarmee vormen zij de voorlopige projectgroep OOR NO om aan de slag te gaan met bewustzijn in opleiden.

Lees het bericht


Voorbeelden die binnen deze OOR plaatsvinden

Heb je zelf een best practice in deze OOR? Dan kun je deze aanmelden voor publicatie op de website.

Deelprojectleden
Medisch Centrum Leeuwarden mw. C. Bosker – onderwijskundige MCL Academie
mw. D. Webbink – coördinator e-learning MCL Academie
mw. M. Hazenberg – aios interne geneeskunde
dhr. B. de Heij – aios interne geneeskunde, voorzitter aios vereniging MCL
dhr. J. Prins – decaan MCL Academie
dhr. L. Morssink – gynaecoloog en opleider
mw. J. Bolt – aios Gynaecologie
UMCG dhr. H. van Dullemen – MDL arts en opleider, vice voorzitter ReCOC
Martini Ziekenhuis mw. W. van der Goot – onderwijskundige Martini Academie
dhr. A. van Loon – gynaecoloog, opleider, vicevz COC en decaan Martini Academie, vz Bewustzijnsproject OOR NO
mw. S. Kloppers – aios Gynaecologie
mw. A. Roos – internist en opleider
mw. N. Jager – aios interne geneeskunde
mw. E. de Lange – aios interne geneeskunde
mw. M. van Amsterdam – aios interne geneeskunde
Isala Kliniek dhr. P. van Osch – aios cardiologie