Over OOR N&O

In de onderwijs-en opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland zorgen ziekenhuizen en opleidingsinstellingen samen voor goed opgeleide medisch specialisten, sociaal geneeskundigen en klinisch-technologisch specialisten. De OOR N&O investeert al jaren in verdere ontwikkeling van de opleiding tot medisch specialist. Zo namen de ziekenhuizen samen het initiatief tot het Regionaal ontwikkel- en innovatiefonds. Dat regiofonds subsidieert projecten die bijdragen aan de modernisering van medische vervolgopleidingen in de OOR N&O.

Interview met deelprojectleider Joke Kuperus: “Belangrijk is dat we de focus van ons deelproject voor ogen houden: onderwijsvernieuwing”

Contactpersoon
Aren van Loon

Aren van Loon
Gynaecoloog

Loek de Heide

Loek de Heide
Internist

Contactpersoon
Joke Kuperus, deelprojectleider OOR NO

Joke Kuperus
Stuur een e-mail

OOR Noord- en Oost-Nederland van start

OOR Noord- en Oost Nederland hield op 7 juni jl. een eerste brainstorm over hoe zij invulling willen geven aan het Bewustzijnsproject binnen de OOR. Deze brainstorm volgde op een eerste kennismaking met het landelijke projectteam. Er waren opleiders, aios, onderwijskundigen en een decaan uit verschillende instellingen aanwezig. Daarmee vormen zij de voorlopige projectgroep OOR NO om aan de slag te gaan met bewustzijn in opleiden.

Lees het bericht


Voorbeelden die binnen deze OOR plaatsvinden

Heb je zelf een best practice in deze OOR? Dan kun je deze aanmelden voor publicatie op de website.

Deelprojectleden
Medisch Centrum Leeuwardenmw. C. Bosker – onderwijskundige MCL Academie
dhr. L. de Heide – internist, opleider en voorzitter COC
dhr. B. de Heij – aios interne geneeskunde, voorzitter aios vereniging MCL
mw. J. Kuperus – staffunctionaris
dhr. J. Prins – decaan MCL Academie
UMCGdhr. H. van Dullemen – MDL arts en opleider, vice voorzitter ReCOC
Martini Ziekenhuismw. W. van der Goot – onderwijskundige Van Swieten Instituut
dhr. A. van Loon – gynaecoloog, opleider, vicevoorzitter COC en medisch manager Van Swieten Instituut
Isala Kliniekdhr. P. van Osch – aios cardiologie