Over OOR ON

Binnen het samenwerkingsverband OOR ON geven de deelnemende ziekenhuizen vorm en inhoud aan de moderniseringen van de medische, tandheelkundige en Bèta (vervolg) opleidingen. De OOR ON ondersteunt op regionaal en lokaal niveau bij de implementatie en uitvoering en geeft input aan het landelijke proces. Samen met de Eerstelijnsvervolgopleidingen; huisartsen, specialist ouderengeneeskunde en bedrijfs-, verzekeringsartsen wordt gekeken naar projecten die op het snijvlak van eerste- en tweedelijnszorg binnen dit project vorm kunnen krijgen.

Bekijk het projectplan van OOR ON

Call voor doelmatigheidsinitiatieven door OOR ON

De Onderwijs-en opleidingsregio Oost Nederland (OOR ON) participeert in het landelijke Bewustzijnsproject. Dit project beoogt ‘doelmatigheid’ als thema zichtbaar te maken binnen de opleidingen. Vanaf 2018 zal de RGS bij visitaties vragen hoe doelmatigheid een plaats heeft gekregen binnen de opleidingsplannen. Ons is gebleken dat er al veel gebeurt op dit vlak maar dat het niet altijd het etiket ‘doematigheid’ mee krijgt. Binnen de OOR ON willen we initiatieven stimuleren, zichtbaar maken en elkaar inspireren om dit thema binnen de opleidingen te verweven.

Lees de hele oproep


Nynke Scherpbier-de Haan verzorgde een presentatie op het symposium Doelmatigheid van Zorg 2017: “Niet alleen de ziekenhuizen, maar de hele keten moet zich bezighouden met doelmatige zorg. Met ‘de juiste zorg op de juiste plaats’ als gezamenlijk uitgangspunt.” 

Voorbeelden die binnen deze OOR plaatsvinden

Heb je zelf een best practice in deze OOR? Dan kun je deze aanmelden voor publicatie op de website.

Boegbeeld
Nynke Scherpbier - © Nicole Romijn

Nynke Scherpbier-de Haan
Hoofd Eerstelijns Vervolgopleidingen

Ron Kusters, klinisch chemicus

Ron Kusters
Klinisch chemicus

Contactpersonen
apple-touch-icon-114x114

Netty van Balsfoort
Stuur een e-mail

apple-touch-icon-114x114

Goof Claessen
Stuur een e-mail

Deelprojectleden
Radboud universitair medisch centrummw. N. Scherpbier-de Haan – hoofd Eerstelijns Vervolgopleidingen
mw. drs. N. van Balsfoort – hoofd Beleidszaken unit vervolgopleidingen
dhr. drs. G. Claessen – projectmanager Radboudumc Health Academy
dhr. dr. B. Verhoeven – kinderchirurg
dhr. dr. J. van der Gulden – hoofd opleiding bedrijfsgeneeskunde
dhr. drs. S. Giesbers, aios gynaecologie
dhr. Drs. B. Dollekens, bedrijfsarts en docent bedrijfsgeneeskunde
Jeroen Bosch Ziekenhuisdhr. prof.dr. R. Kusters – klinisch chemicus
mw. J. van Balveren – aios klinische chemie
mw. drs. J. van Balveren