Over OOR ON

Binnen het samenwerkingsverband OOR ON geven de deelnemende ziekenhuizen vorm en inhoud aan de moderniseringen van de medische, tandheelkundige en Bèta (vervolg) opleidingen. De OOR ON ondersteunt op regionaal en lokaal niveau bij de implementatie en uitvoering en geeft input aan het landelijke proces. Samen met de Eerstelijnsvervolgopleidingen; huisartsen, specialist ouderengeneeskunde en bedrijfs-, verzekeringsartsen wordt gekeken naar projecten die op het snijvlak van eerste- en tweedelijnszorg binnen dit project vorm kunnen krijgen.

Bekijk het projectplan van OOR ON

Berichten

Activiteiten en focus

Tweede helft van 2017
In de eerst helft van 2017 is het project opgestart en is er een call uitgegaan voor projectaanvragen. In oktober 2017 zijn de doelmatigheidsinitiatieven door een onafhankelijke jury beoordeeld. In oktober verschijnt een tweede nieuwsbrief waarin o.a. de gehonoreerde projectaanvragen zullen worden vermeld. Verder gaven onderwijskundigen een presentatie aan de regionale opleidingen met uitleg over het Bewustzijnsproject en de Quick scan waarmee doelmatigheid binnen de opleiding in kaart gebracht kan worden. Het landelijke programma “train de trainer” zal worden verspreid voor de OOR ON-opleiders en bij ELG wordt een onderwijsprogramma voorbereid om doelmatigheid bij huisartsen in opleiding onder de aandacht te brengen.

Focus eerste helft van 2018
In 2018 zal het monitoren van de projecten die toegekend zijn volop aandacht gaan krijgen. Het verder uitwisselen en verspreiden van landelijke producten rondom doelmatigheid in de diverse curricula krijgt zijn beslag. Een (mini)symposium rondom doelmatigheid binnen OOR ON wordt  gepland voor najaar 2018.


Nynke Scherpbier-de Haan verzorgde een presentatie op het symposium Doelmatigheid van Zorg 2017: “Niet alleen de ziekenhuizen, maar de hele keten moet zich bezighouden met doelmatige zorg. Met ‘de juiste zorg op de juiste plaats’ als gezamenlijk uitgangspunt.” 

Voorbeelden binnen deze OOR

Heb je zelf een best practice in deze OOR? Dan kun je deze aanmelden voor publicatie op de website.

OOR ON

www.ooron.nl

Boegbeeld
dr. Nynke Scherpbier - © Nicole Romijn

Nynke Scherpbier-de Haan
Hoofd Eerstelijns Vervolgopleidingen

Ron Kusters, klinisch chemicus

Ron Kusters
Klinisch chemicus

Contactpersonen
apple-touch-icon-114x114

Netty van Balsfoort
Stuur een e-mail

apple-touch-icon-114x114

Goof Claessen
Stuur een e-mail

Deelprojectleden
Radboud universitair medisch centrum mw. N. Scherpbier-de Haan – hoofd Eerstelijns Vervolgopleidingen
mw. drs. N. van Balsfoort – hoofd Beleidszaken unit vervolgopleidingen
dhr. drs. G. Claessen – projectmanager Radboudumc Health Academy
dhr. dr. B. Verhoeven – kinderchirurg
dhr. dr. J. van der Gulden – hoofd opleiding bedrijfsgeneeskunde
dhr. drs. S. Giesbers, aios gynaecologie
dhr. Drs. B. Dollekens, bedrijfsarts en docent bedrijfsgeneeskunde
Jeroen Bosch Ziekenhuis dhr. prof.dr. R. Kusters – klinisch chemicus
mw. J. van Balveren – aios klinische chemie
mw. drs. J. van Balveren