Samenwerking eerste en tweede lijn: ‘zinnige zorg op de juiste plaats en de juiste diagnostiek op het juiste moment’

Samenwerking tussen de eerste en tweede lijn leent zich goed voor doelmatigheid van zorg. Op het gebied van diagnostiek, behandeling, onderwijs en communicatie zijn de resultaten binnen OOR ON gedeeld. Huisartsgeneeskunde, klinische chemie, orthopedie, interne geneeskunde en gynaecologie zijn de vakgebieden die elkaar gevonden hebben binnen dit project. In vijf deelprojecten is door aios uit de eerste én tweede lijn samenwerking gezocht om doelmatigheid van zorg met elkaar te realiseren.

Overzicht opbrengsten

Op woensdagavond 12 september 2018 presenteerde OOR ON de opbrengsten van haar activiteiten tijdens het Bewustzijnsproject. Klik op de afbeelding om de volledige posterpresentatie te bekijken.

Berichten

OOR ON

www.ooron.nl

Boegbeeld
dr. Nynke Scherpbier - © Nicole Romijn

Nynke Scherpbier-de Haan
Hoofd Eerstelijns Vervolgopleidingen

Ron Kusters, klinisch chemicus

Ron Kusters
Klinisch chemicus

Contactpersonen
apple-touch-icon-114x114

Netty van Balsfoort
Stuur een e-mail

apple-touch-icon-114x114

Goof Claessen
Stuur een e-mail

Over OOR ON

Binnen het samenwerkingsverband OOR ON geven de deelnemende ziekenhuizen vorm en inhoud aan de moderniseringen van de medische, tandheelkundige en Bèta (vervolg) opleidingen. De OOR ON ondersteunt op regionaal en lokaal niveau bij de implementatie en uitvoering en geeft input aan het landelijke proces. Samen met de Eerstelijnsvervolgopleidingen; huisartsen, specialist ouderengeneeskunde en bedrijfs-, verzekeringsartsen wordt gekeken naar projecten die op het snijvlak van eerste- en tweedelijnszorg binnen dit project vorm kunnen krijgen.

Bekijk het projectplan van OOR ON

Voorbeelden binnen deze OOR

Deelprojectleden

Radboud universitair medisch centrum mw. N. Scherpbier-de Haan – hoofd Eerstelijns Vervolgopleidingen
mw. drs. N. van Balsfoort – hoofd Beleidszaken unit vervolgopleidingen
dhr. drs. G. Claessen – projectmanager Radboudumc Health Academy
dhr. dr. B. Verhoeven – kinderchirurg
dhr. dr. J. van der Gulden – hoofd opleiding bedrijfsgeneeskunde
dhr. drs. S. Giesbers, aios gynaecologie
dhr. Drs. B. Dollekens, bedrijfsarts en docent bedrijfsgeneeskunde
Jeroen Bosch Ziekenhuis dhr. prof.dr. R. Kusters – klinisch chemicus
mw. J. van Balveren – aios klinische chemie
mw. drs. J. van Balveren