Kostenbewustzijn voor aios: een serious game

Hoe kun je kostenbewust zorgen als je te weinig weet over de kosten van de zorg? Dat is waar de aios in OOR ZWN tegenaan liepen. Met onze kleine projecten en middelen die zijn ontwikkeld kunnen opleiders op een gemakkelijke manier dit onderwerp in hun eigen opleiding incorporeren. En wilt u eens op een andere en leuke manier met dit onderwerp aan de slag? Speel dan de serious game ‘Doctor Flow’.

Overzicht resultaten

Op woensdagavond 12 september 2018 presenteerde OOR ZWN de resultaten van haar activiteiten tijdens het Bewustzijnsproject. Klik op de afbeelding om de volledige posterpresentatie te bekijken.

Download het eindrapport van OOR ZWN

Over OOR ZWN

De Opleidings- en Onderwijsregio Zuidwest Nederland (OOR ZWN) is een samenwerkingsverband van ziekenhuizen en andere zorginstellingen die gezamenlijk de opleiding tot medisch specialist verzorgen. Er zijn gemiddeld genomen ongeveer 800 artsen in opleiding in de OOR ZWN. De samenwerking tussen de verschillende opleidingsinstellingen is waardevol omdat een goede opleiding tot medisch specialist wordt gekenmerkt door een academische component en een perifere component. Daarnaast biedt het samenwerkingsverband voordelen omdat op een aantal onderwijsbeleidsterreinen instellingen gemeenschappelijk kunnen optrekken.

Bekijk het projectplan van OOR ZWN

Interview met deelprojectleider Judith Gregoor: “Bewustwording groeit als je aios inzicht geeft in kosten en keuzes”

Voorbeelden binnen deze OOR

Deelprojectleden

Erasmus MC mw. J. Bromberg – opleider neurologie
dhr. E. Koenes – coördinator OOR-ZWN
mw. L. Molenaar – aios gynaecologie
dhr. N. Beije – aios interne geneeskunde (ook Havenziekenhuis)
Reinier de Graaf Gasthuis mw. G. Blok – onderwijskundige
mw. V. Ekkelenkamp – aios interne geneeskunde
Amphia Ziekenhuis mw. D. Eygendaal – opleider orthopedie
Franciscus Gasthuis & Vlietland Contactpersoon: mw. J. Gregoor – Geerling MSc. – opleidingsadviseur Franciscus Academie
Boegbeeld: dhr. N.G. Hartwig – COC voorzitter, opleider kindergeneeskunde, Kinderarts
Albert Schweitzer Ziekenhuis mw. E. de Haan – onderwijskundige
Elizabeth/Tweesteden Ziekenhuis mw. L. Lalieu – onderwijskundige
Maasstad Ziekenhuis mw. M. Langebroek – onderwijskundige
Oogziekenhuis dhr. J. van Meurs – opleider oogheelkunde
Rijndam Revalidatie mw. F. Schasfoort – beleidsmedewerker
mw. L. Swaan – opleider revalidatiegeneeskunde
IJsselland Ziekenhuis dhr. H. van der Wiel – COC voorzitter, internist
Havenziekenhuis dhr. P. Wismans – internist