Over OOR ZWN

De Opleidings- en Onderwijsregio Zuidwest Nederland (OOR ZWN) is een samenwerkingsverband van ziekenhuizen en andere zorginstellingen die gezamenlijk de opleiding tot medisch specialist verzorgen. Er zijn gemiddeld genomen ongeveer 800 artsen in opleiding in de OOR ZWN. De samenwerking tussen de verschillende opleidingsinstellingen is waardevol omdat een goede opleiding tot medisch specialist wordt gekenmerkt door een academische component en een perifere component. Daarnaast biedt het samenwerkingsverband voordelen omdat op een aantal onderwijsbeleidsterreinen instellingen gemeenschappelijk kunnen optrekken.
De focus gaat uit naar het thema ‘Kostenbewustzijn en efficiënt organiseren’ en in het bijzonder hoe deze bewustwording vorm te geven binnen de opleiding tot medisch specialist. De groep wil ook kijken hoe ICT-faciliteiten daarbij kunnen helpen.

Bekijk het projectplan van OOR ZWN

Bewustzijnsproject OOR ZWN, activiteiten en focus 2018

Tweede helft van 2017

In OOR ZWN vonden in de tweede helft van 2017 veel activiteiten plaats. Er loopt een module voor opleiders om zorgactiviteiten per aios te kunnen bekijken en gesprekken met leveranciers over een eventuele implementatie van Serious Game werden gepland. Voor aios worden ‘option grids’ ontwikkeld, om te helpen bepalen welke zorg in specifieke situaties het beste en meest kostenbewust is. Ook worden er diverse acties ondernomen op het gebied van discipline overstijgend onderwijs en zal er een inventarisatie plaatsvinden van ‘kleine’ best practices die per vakgroep makkelijk zijn in te voeren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van een nieuwsbrief.

Focus eerste helft van 2018

2018 staat in het teken van de ontwikkeling van een ‘Serious Game’, het leggen van contacten met aangesloten ziekenhuizen om best practices op te halen en de ontwikkeling van ondersteunings-materiaal voor o.a. diverse trainingen en best practices.


Interview met deelprojectleider Judith Gregoor: “Bewustwording groeit als je aios inzicht geeft in kosten en keuzes”

Initiatieven die binnen deze OOR plaatsvinden

Heb je zelf een best practice in deze OOR? Dan kun je deze aanmelden voor publicatie op de website.

Boegbeeld
Nico Hartwig - © Nicole Romijn

Nico Hartwig
COC-voorzitter, opleider kindergeneeskunde, kinderarts

Contactpersoon
Judith Gregoor, deelprojectleider OOR ZWN

Judith Gregoor
Stuur een e-mail

Deelprojectleden
Erasmus MC mw. J. Bromberg – opleider neurologie
dhr. E. Koenes – coördinator OOR-ZWN
mw. L. Molenaar – aios gynaecologie
dhr. N. Beije – aios interne geneeskunde (ook Havenziekenhuis)
Reinier de Graaf Gasthuis mw. G. Blok – onderwijskundige
mw. V. Ekkelenkamp – aios interne geneeskunde
Amphia Ziekenhuis mw. D. Eygendaal – opleider orthopedie
Franciscus Gasthuis & Vlietland mw. J. Gregoor – Geerling MSc. – opleidingsadviseur Franciscus Academie
dhr. N.G. Hartwig – COC voorzitter, opleider kindergeneeskunde, Kinderarts
Albert Schweitzer Ziekenhuis mw. E. de Haan – onderwijskundige
Elizabeth/Tweesteden Ziekenhuis mw. L. Lalieu – onderwijskundige
Maasstad Ziekenhuis mw. M. Langebroek – onderwijskundige
Oogziekenhuis dhr. J. van Meurs – opleider oogheelkunde
Rijndam Revalidatie mw. F. Schasfoort – beleidsmedewerker
mw. L. Swaan – opleider revalidatiegeneeskunde
IJsselland Ziekenhuis dhr. H. van der Wiel – COC voorzitter, internist
Havenziekenhuis dhr. P. Wismans – internist