Over OOR ZWN

De Opleidings- en Onderwijsregio Zuidwest Nederland (OOR ZWN) is een samenwerkingsverband van ziekenhuizen en andere zorginstellingen die gezamenlijk de opleiding tot medisch specialist verzorgen. Er zijn gemiddeld genomen ongeveer 800 artsen in opleiding in de OOR ZWN. De samenwerking tussen de verschillende opleidingsinstellingen is waardevol omdat een goede opleiding tot medisch specialist wordt gekenmerkt door een academische component en een perifere component. Daarnaast biedt het samenwerkingsverband voordelen omdat op een aantal onderwijsbeleidsterreinen instellingen gemeenschappelijk kunnen optrekken.

Startbijeenkomst

Eind september maakte een groepje opleiders, aios en onderwijskundigen enthousiast een start met het bewustzijnsproject voor OOR-ZWN. Hierbij zijn Dr. Nico Hartwig (opleider kindergeneeskunde en voorzitter COC) en Judith Gregoor (onderwijskundige), beide van het Franciscus Gasthuis & Vlietland de ambassadeurs voor deze regio.

Tijdens de startbijeenkomst gaven projectleiders Corry den Rooyen en Angelique van Bijsterveld een toelichting op de achtergronden en doelstellingen van dit project, gevolgd door een prettige brainstormsessie. Daar zijn verschillende ideeën geopperd waarmee onze OOR aan de slag kan gaan. Al snel werd duidelijk dat de focus voor deze groep uitgaat naar het thema ‘Kostenbewustzijn en efficiënt organiseren’. En in het bijzonder hoe deze bewustwording vorm te geven binnen de opleiding tot medisch specialist. De groep wil ook kijken hoe ICT-faciliteiten daarbij kunnen helpen.

Afgesproken is dat na deze bijeenkomst de aanwezigen binnen de eigen COC/instelling aandacht vragen voor dit project en nagaan of er al (kleinere) projecten lopen op het gebied van ‘bewustzijn’. Daarnaast zijn er al wat contacten gelegd met ICT/ZIS-EPD aanbieders en onderzoekers en Nico Hartwig.

Interview met deelprojectleider Judith Gregoor: “Bewustwording groeit als je aios inzicht geeft in kosten en keuzes”

Initiatieven die binnen deze OOR plaatsvinden

Heb je zelf een best practice in deze OOR? Dan kun je deze aanmelden voor publicatie op de website.

Boegbeeld
Nico Hartwig - © Nicole Romijn

Nico Hartwig
COC-voorzitter, opleider kindergeneeskunde, kinderarts

Contactpersoon
Judith Gregoor, deelprojectleider OOR ZWN

Judith Gregoor
Stuur een e-mail

Deelprojectleden
Erasmus MCmw. J. Bromberg – opleider neurologie
dhr. E. Koenes – coördinator OOR-ZWN
mw. L. Molenaar – aios gynaecologie
dhr. N. Beije – aios interne geneeskunde (ook Havenziekenhuis)
Reinier de Graaf Gasthuismw. G. Blok – onderwijskundige
mw. V. Ekkelenkamp – aios interne geneeskunde
Amphia Ziekenhuismw. D. Eygendaal – opleider orthopedie
Franciscus Gasthuis & Vlietlandmw. J. Gregoor – Geerling MSc. – opleidingsadviseur Franciscus Academie
dhr. N.G. Hartwig – COC voorzitter, opleider kindergeneeskunde, Kinderarts
Albert Schweitzer Ziekenhuismw. E. de Haan – onderwijskundige
Elizabeth/Tweesteden Ziekenhuismw. L. Lalieu – onderwijskundige
Maasstad Ziekenhuismw. M. Langebroek – onderwijskundige
Oogziekenhuisdhr. J. van Meurs – opleider oogheelkunde
Rijndam Revalidatiemw. F. Schasfoort – beleidsmedewerker
mw. L. Swaan – opleider revalidatiegeneeskunde
IJsselland Ziekenhuisdhr. H. van der Wiel – COC voorzitter, internist
Havenziekenhuisdhr. P. Wismans – internist