Het Bewustzijnsproject werkt intensief met de Opleidings- en OnderwijsRegio’s (OOR’s) samen om alles over opleiden tot bewuste artsen direct te brengen daar waar het nodig is: in het veld. Zo ontstaat in totaal een pakket aan voorbeelden, handreikingen en tips om aios op te leiden tot bewust doelmatige specialisten.

Er gaat veel energie naar het ontwikkelen en inventariseren van praktische voorbeelden. Wanneer beschikbaar, vind je hier aan welke initiatieven jouw OOR bijdraagt. Wil je afstemmen met andere OOR-deelprojectleden? Stuur dan een verzoek voor toegang tot de LinkedIN-groep OOR’s.