Wat doen opleidingsgroepen precies om aios doelmatig te leren denken en werken? Vaak gebeurt er impliciet al heel veel. Dan komt het er vooral op neer om alle activiteiten te expliciteren en iedereen daarin mee te nemen. Oftewel: show and tell.

‘Show and tell’ was ook het thema van de invitational conference die het Bewustzijnsproject woensdag 12 september jl. hield. De acht OOR’s presenteerden hier alle resultaten die ze de afgelopen tweeënhalf jaar bereikten in deelprojecten van het Bewustzijnsproject.

Bekijk opbrengsten per OOR

Laurents Stassen: “Geef aios de ruimte om een doelmatigheidsproject uit te voeren”

prof.dr. Laurents Stassen

De online module Projectmatig werken is één van die mooie resultaten. De praktijkgerichte module helpt aios op weg om zelf een doelmatigheidsproject uit te voeren. De module is te vinden in de Toolbox Doelmatigheid van het Bewustzijnsproject, vol met praktische handvatten voor opleiden in doelmatigheid. “Elke aios zou in zijn opleiding een keer een doelmatigheidsproject moeten uitvoeren”, zei Laurents Stassen, dagvoorzitter van de invitational en projectdirecteur van het Bewustzijnsproject. In de Toolbox Doelmatigheid zijn daarvoor handige tools en vele voorbeelden te vinden.

Onderzoekers Athena VU: “Voor systeeminnovaties heb je proeftuinen nodig”

De waarde van projectmatig werken wordt bevestigd door de wetenschap. Onderzoekers van onderzoeksinstituut Athena evalueerden de inspanningen in regionale en landelijke projecten van het Bewustzijnsproject: wat werkt goed om doelmatige zorg bij elke aios onder de pet te krijgen? Ze keken daarbij niet alleen naar wát goed werkte, maar ook waarom het werkte, voor wie en onder welke omstandigheden. “Voor systeeminnovaties, zoals we de overgang naar doelmatiger zorg zeker zien, heb je proeftuinen nodig, uitgevoerd door zogeheten frontrunners. Als toekomstig specialisten zijn aios de ideale frontrunners”, vertelden onderzoekers Marjolein Moleman en Gianni van den Braak. Athena presenteerde drie aanbevelingen voor opleidingsgroepen.

Fedde Scheele: “De zorg is een verkokerde boel waar de patiënt last van heeft”

prof.dr. Fedde Scheele

Fedde Scheele, voorzitter van het CGS en initiator van het Bewustzijnsproject, riep op tot integratie van zorg. Hij noemde onder meer het aantal verwijzingen van eerste naar tweede lijn, waarvan volgens veel specialisten een groot deel onterecht is. “Als huisartsen en specialisten dichter op elkaar kruipen, wat op een aantal plekken al gebeurt, dan kunnen ze door samenwerken en samen leren heel veel onterechte verwijzingen voorkomen.” In het buitenland worden hiermee al flinke successen geboekt. Scheele haalde als voorbeeld Kaiser Permanente (KP) aan, een Amerikaanse nonprofit-organisatie die zowel zorg verzekert als verleent. KP probeert op allerlei manieren zorgintegratie te bevorderen.

Dat leidt niet alleen tot forse kostenbesparingen, maar ook tot een veel hogere patiënttevredenheid. Om zorgintegratie tussen publieke en curatieve zorg te stimuleren presenteerde Scheele een aantal aanbevelingen, onder meer voor de opleiding. “Het Bewustzijnsproject heeft de bodem gelegd voor de omwenteling naar doelmatiger zorg. Nu is het tijd om daar met z’n allen een slag bovenop te maken.”