Bewustzijnsproject. Opleiden voor de beste zorg voor de beste prijs.

Read an introduction in English of bekijk de veelgestelde vragen

Als arts neem je elke dag talloze beslissingen. Zoveel mogelijk in afstemming met patiënt en collega’s: wat gaan we doen? Wat levert de behandeling de patiënt op, maar ook: wat kost het en is het de optimale keuze? Dat gaat verder dan geld. Het gaat over de minder tastbare baten of lasten bij bijvoorbeeld wel of niet doorbehandelen. Denk jij hier bij elke stap die je zet bewust over na?

Er blijkt veel verbetering mogelijk door expliciet aandacht te hebben voor het maken doelmatige keuzes. Vooral als dat al in de opleiding wordt geleerd. Aios Thomas Schok: “Het gaat om een way of thinking, een ingebakken bewustzijn. Vandaar de naam Bewustzijnsproject. Doel van het project is om aios doelmatig te leren denken en werken.”

Het drie jaar durende Bewustzijnsproject (december 2015 – november 2018) moest geneeskundige vervolgopleidingen ondersteunen en faciliteren bij het aantoonbaar aandacht besteden aan doelmatigheid en kosteneffectiviteit van zorg. De toolbox www.bewustzijnsproject.nl blijft nog t/m december 2021 beschikbaar.

Lees er alles over in de eindrapportage van het project

Bekijk het project in 1,5 minuut

Maastricht University werkte in opdracht van het College Geneeskundige Specialismen met het Bewustzijnsproject aan voorbeelden die kunnen helpen aios op te leiden in het bewust maken van doelmatige keuzes. Het doel was om de kwaliteit van zorg en de patiënttevredenheid te verbeteren met bij voorkeur lagere zorgkosten. Onderzoek toont aan dat artsen onnodige kosten van zorg kunnen laten afnemen als ze dat al in de opleiding tot specialist leren. Daarom richtte het Bewustzijnsproject zich op de geneeskundige vervolgopleidingen van alle specialismen.

Aanleiding

Nederland scoort internationaal zeer hoog wat betreft kwaliteit van zorg. Tegelijkertijd zijn ook de kosten hoog. Te hoog. Op deze manier wordt in 2040 50-55% van de collectieve uitgaven en 22% van het BBP besteed aan de zorg, naar berekeningen van de Studiegroep Begrotingsruimte. Zowel bij overheid als op instellingsniveau komen er steeds meer initiatieven om de kosten terug te dringen. Er is behoefte aan praktische handvatten voor opleiderteams om kostenbewustzijn in de opleiding voldoende plek te geven zonder dat kwaliteit wordt aangetast. Tijd om de handen ineen te slaan. Zodat opleiders in het hele land de vruchten van lokale initiatieven kunnen plukken en de gelegenheid krijgen zelf initiatieven te ontwikkelen.

Het Bewustzijnsproject gaat dus over geld, maar besparen is niet het doel op zich. Gezondheid moet je immers niet vanuit de portemonnee benaderen. Daarom richten wij ons op het mogelijk maken van betere, maar wel betaalbare zorg. Door het faciliteren van een blijvende verandering van de werkwijze op de leer-werkvloer. 

Het MMV-CanBetter project maakte een start voor de geneeskundige vervolgopleidingen. Daarnaast lopen er nationaal en internationaal meerdere zorginitiatieven zoals ‘choosing wisely’. Het Bewustzijnsproject wil de gedachtewerelden ‘doelmatig werken’ en ‘kwaliteit leveren’ bij elkaar brengen en de vertaling naar de leer-werkvloer van geneeskundige specialisten in opleiding versnellen.

Daarvoor bieden wij met dit platform een podium aan lokale en landelijke initiatieven die er al zijn of ontwikkeld worden. Zo kun je kijken wat er in jouw regio of elders gebeurt en daaraan meewerken om het ook in jouw instelling / opleiding te gaan gebruiken. Op dit platform vind je voorbeelden, tips en handreikingen om als opleider of aios doelmatigheid een vaste plek te geven in de opleiding.