Wat wordt bedoeld met ‘doelmatig denken en werken’?
Stilstaan bij wat je doet en je gezonde verstand gebruiken. Dat is doelmatig denken en werken. Lees er meer over in interviews met opleiders over doelmatigheid van zorg.

Het Bewustzijnsproject: een vaag project van een boeddhistisch centrum?
Prof. dr. Laurents Stassen, opleider in de OOR ZON en projectdirecteur beantwoordde deze vraag in het magazine van De Jonge Specialist met: “Integendeel. Het Bewustzijnsproject gaat over het nuchtere, scherpe vermogen om afwegingen te kunnen maken die de kwaliteit van de patiëntenzorg ten goede komen.” Lees het artikel in De Jonge Specialist

Wie zitten er achter het Bewustzijnsproject?
Het Bewustzijnsproject is een project van het College Geneeskundige Specialismen van de KNMG, dat wordt uitgevoerd door de Universiteit Maastricht. Lees meer over het project en bekijk het projectplan.

Wat doet het Bewustzijnsproject?
Sinds 1 december 2015 helpt het Bewustzijnsproject de opleidingsregio’s (OOR’s) om doelmatigheid van zorg in de geneeskundige vervolgopleiding te integreren. Lees meer over het project

Hoe leer je aios doelmatig denken en werken?
Daar is geen pasklaar antwoord op. Binnen de deelprojecten van het Bewustzijnsproject in de acht OOR’s wordt hier volop mee geëxperimenteerd. Op deze website vindt u inspiratie, tips en ervaringen uit de praktijk. Ook worden er regelmatig bijeenkomsten en symposia over opleiden in doelmatigheid georganiseerd, zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau. Houd daarvoor de agenda in de gaten. Lees ook interviews met opleiders.

Wat gebeurt er in de OOR’s?
In alle acht OOR’s lopen deelprojecten. Daarin worden good practices uitgewerkt op het gebied van inzicht geven in financiën, leren afwegingen te maken en andere belangrijke uitgangspunten van doelmatige zorg. Deze nieuwe initiatieven hebben een praktische
insteek, passend bij het dagelijkse werk. Bekijk de deelprojecten per OOR.

Vanaf wanneer komt het thema doelmatigheid aan bod in de opleidingsvisitaties?
De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) gaat vanaf 1 oktober 2018 visiteren op de verankering van het thema doelmatigheid in de opleiding.